Visie

In onze gemeente staat onze Here Jezus christus centraal omdat hij het hoofd van de kerk is. Hij heeft ons door zijn lijden en sterven verzoend met God. We willen navolgers van Christus zijn. Als gemeenteleden leven we met elkaar mee - we bidden, zoeken samen naar Gods wil en hebben elkaar lief -  en willen we Gods liefde doorgeven naar elkaar en anderen. We laten ons daarbij leiden door de Bijbel als Gods woord. Onze gemeente wil groeien in geloof, liefde en dienstbaarheid en daardoor een gemeente van Christus zijn, die ten voorbeeld is voor de wereld. In onze gemeente bestaat ruimte voor verscheidenheid en verschil in beleving.