Samenwerking met Koningskerk

Nieuwsbrief samenwerking Bethelkerk en Koningskerk

Geliefde gemeenteleden,
In deze nieuwsbrief informeren wij u/jou over twee ontmoetingen komende week, die in het teken staan van de samenwerking.
We nodigen u/jou van harte uit voor de Ontmoetingsdienst zondagmorgen 18 november in de Bethelkerk én de gezamenlijke gemeenteavond op 22 november in de Koningskerk.

De volledige nieuwsbrief kunt u/jij ook downloaden door op deze  link te klikken nieuwsbrief nummer 1

Samenwerking met de Koningskerk

Er is een samenwerking tussen de GKv-gemeente te Langerak en de NGK-gemeente te Langerak.
Samen hebben we de missie 'om als gereformeerde kerken die leven in de vrijheid van Gods genade en één zijn door de liefde van Jezus, in Nieuwpoort, Langerak en omgeving te getuigen van Jezus' liefde, elkaar met vertrouwen op te bouwen in geloof en samen God te verheerlijken'.
Als visie zien we 'één aanstekelijke gereformeerde kerk die op meerdere locaties samenkomt, een gemeente die leeft vanuit de genade, elkaar liefheeft en zich dienstbaar in de wereld opstelt'.
Onderdeel van onze samenwerking is dat we veel gezamenlijke kerkdiensten hebben. Hoe dat er uitziet vertellen we hierna. Voor de concrete data en tijden van de kerkdiensten verwijzen we naar het overzicht op deze website.
Adresgegevens:
> GKv 'Koningskerk', Julianastraat 88, 2967 EG Langerak // website www.langerak.gkv.nl 
> NGK 'Bethelkerk', Lekdijk 82a, 2968 GA Waal // website www.ngk-langerak.nl 

Regiegroep Hereniging start met nieuwsbrief

De Regiegroep Hereniging, die leiding geeft aan de hereniging van de NGK en de GKv, informeert kerkenraden en kerkleden via een nieuwsbrief over zijn plannen en activiteiten. De eerste nieuwsbrief is in week 10 (2018) verschenen. Die meldt dat er een handreiking komt om tot verzoening en herstel te komen in gemeenten waar sprake is van pijn en verdriet over de breuk van de jaren zestig of over wat er in latere jaren is gebeurd.

De Regiegroep gaat werken aan een missie voor de nieuwe kerk, die kerkleden enthousiast moet maken. 'Waar staan we voor? Hoe willen we in deze tijd kerk van Jezus Christus zijn?' De Regiegroep zegt in het proces naar hereniging nadrukkelijk het gesprek met kerken en kerkleden te willen zoeken. Die worden uitgenodigd om positieve ervaringen, maar ook zorgen en aarzelingen over de hereniging met de Regiegroep te delen. Abonneren op de nieuwsbrief kan via https://onderwegnaar1kerk.nl/ 


Afspraken gezamenlijke diensten Bethelkerk en Koningskerk

Samenwerkingsafspraken Bethelkerk - Koningskerk (situatie per 1 januari 2018)

Gezamenlijke avonddiensten
De Bethelkerk en de Koningskerk houden alle zondagse avonddiensten gezamenlijk.
De aanvangstijd van deze diensten is altijd 18.30 uur.
- In de even maanden worden de diensten gehouden in de Bethelkerk (= februari, april, juni, augustus, oktober, december).
- In de oneven maanden worden de diensten gehouden in de Koningskerk (= januari, maart, mei, juli, september, november).

Specifieke afspraken
In aanvulling op deze algemene regel gelden nog enkele specifieke afspraken voor gezamenlijke diensten:
• op de zondagen gedurende de zomervakantie (15 juli t/m 26 augustus 2018)
    - gezamenlijke morgendienst in de Bethelkerk aanvang 09.30 uur
    - gezamenlijke avonddienst in de Koningskerk aanvang 18.30 uur
• op biddag en dankdag speciaal met kinderen 14.30 uur Koningskerk; avonddienst 19.30 uur Bethelkerk
• op Goede Vrijdag 19.30 uur gezamenlijke dienst in de Bethelkerk
• op Hemelvaartsdag 9.30 uur gezamenlijke dienst in de Koningskerk
• op Oudejaarsavond 19.30 uur gezamenlijke dienst in de Bethelkerk

Vijf maal per jaar viering Heilig Avondmaal
Met ingang van 2018 vieren beide kerkelijke gemeenten 5 maal per jaar het Heilig Avondmaal.
En dat in beginsel elke tweede zondag van de even maanden (uitgezonderd de maand augustus).
- van de 5 vieringen is er in ieder geval één op de zondag voor Pasen
- de viering in de morgendienst is in elke kerk afzonderlijk
- de viering in de avonddienst is gezamenlijk in de Bethelkerk
- concreet gaat het in 2018 om de volgende data: 11 februari, 25 maart, 10 juni, 14 oktober, 9 december

Gelijke aanvangstijd morgendiensten
De aanvangstijd van de zondagse morgendiensten is voor de Bethelkerk en de Koningskerk gelijk, te weten 9.30 uur.