Bethelkerk en Koningskerk gaan samen verder

Hier vind je informatie over de samenwerking

Jeugdwerkersavond 4 juni

Op 4 juni jl. waren we met veel jeugdwerkers bij elkaar om na te denken over: 01/01/2020 … een nieuwe gemeente, een nieuw jeugdbeleid. Wat moet er in dat nieuwe jeugdbeleid komen te staan? Wat vinden de jeugdwerkers belangrijk voor onze jeugd? Wat kan er hetzelfde blijven, wat moet er veranderen?
De startopdracht ‘jeugdwerkersbingo’ was een opwarmertje; om elkaar even kort te ontmoeten en elkaars namen op te frissen. Vervolgens werden er stellingen geprojecteerd en moest elke jeugdwerker een kant kiezen; mee eens of oneens. Ds. Hans Riemer en William Buijs leidden het debat (net als in Het Lagerhuis) waarin de meningen konden worden onderbouwd of tegengesproken. De stellingen werden voorafgegaan door een prikkelende inleiding en daarna werd er flink gediscussieerd over o.a.:
- zijn onze kerken ingericht voor jongeren?
- zijn de jongeren de toekomst of zijn ze nu? Hebben we hun talenten nu nodig of pas later als ze belijdenis hebben gedaan?
- ben ik met de huidige toerusting vanuit de gemeente geschikt om jeugdwerker te zijn?
- het jeugdwerk moet centraal staan in de kerk, de rest moet volgen?
Theo Haak stond achter de technische tafel en zorgde dat er snel geschakeld kon worden van de ene spreker naar de andere.

We kijken terug op een geslaagd debat en hebben veel input ontvangen van de jeugdwerkers (ook de opgeschreven meningen zijn meegenomen). We willen alle jeugdwerkers (en ook de notulist!) nogmaals bedanken voor hun inbreng, want daar kunnen we verder mee. Het geeft ons als Taakgroep een richtpunt om beleid te gaan maken.

In de ‘volgende ronde’ gaan we verder brainstormen, samen met de leiding van de KingKids, Crèche, Bijbelklas en GMG: hoe gaan we het jeugdwerk tijdens de ochtenddienst (vanaf 01/01/2020) vormgeven? Save the date: woensdag 9 oktober a.s. voor de leiding van de KingKids, Crèche, Bijbelklas en GMG

Taakgroep Jeugdbeleid; Hans Riemer, William Buijs, Theo Haak, Dionne Maat-Dane en Elise Sterrenburg

Samenwerking met Koningskerk

Er is een samenwerking tussen de GKv-gemeente te Langerak en de NGK-gemeente te Langerak.

Samen hebben we de missie 'om als gereformeerde kerken die leven in de vrijheid van Gods genade en één zijn door de liefde van Jezus, in Nieuwpoort, Langerak en omgeving te getuigen van Jezus' liefde, elkaar met vertrouwen op te bouwen in geloof en samen God te verheerlijken'.
Als visie zien we 'één aanstekelijke gereformeerde kerk die op meerdere locaties samenkomt, een gemeente die leeft vanuit de genade, elkaar liefheeft en zich dienstbaar in de wereld opstelt'.
Onderdeel van onze samenwerking is dat we veel gezamenlijke kerkdiensten hebben. Hoe dat er uitziet vertellen we hierna. Voor de concrete data en tijden van de kerkdiensten verwijzen we naar het overzicht op deze website.
Adresgegevens:
> GKv 'Koningskerk', Julianastraat 88, 2967 EG Langerak // website www.langerak.gkv.nl 
> NGK 'Bethelkerk', Lekdijk 82a, 2968 GA Waal // website www.ngk-langerak.nl 

Regiegroep Hereniging start met nieuwsbrief

De Regiegroep Hereniging, die leiding geeft aan de hereniging van de NGK en de GKv, informeert kerkenraden en kerkleden via een nieuwsbrief over zijn plannen en activiteiten. De eerste nieuwsbrief is in week 10 (2018) verschenen. Die meldt dat er een handreiking komt om tot verzoening en herstel te komen in gemeenten waar sprake is van pijn en verdriet over de breuk van de jaren zestig of over wat er in latere jaren is gebeurd.

De Regiegroep gaat werken aan een missie voor de nieuwe kerk, die kerkleden enthousiast moet maken. 'Waar staan we voor? Hoe willen we in deze tijd kerk van Jezus Christus zijn?' De Regiegroep zegt in het proces naar hereniging nadrukkelijk het gesprek met kerken en kerkleden te willen zoeken. Die worden uitgenodigd om positieve ervaringen, maar ook zorgen en aarzelingen over de hereniging met de Regiegroep te delen.