Liturgiecommissie

April 2018. We zij blij en verheugd dat we onze eigen predikant ds. Hans Vel Tromp weer mochten ontmoeten binnen onze commissie. Goed dat hij er weer bij is, zeker bij de bespreking van de bijzondere diensten. Dit betreft de evaluatie van bijzondere diensten zoals de kerstdienst, oudjaarsdienst , impactdienst en biddagdiensten. Ook de voorbereidingen voor komende diensten worden ter hand genomen.

Wanneer u dit leest is de Stille Week en Pasen achter de rug. Een bijzondere tijd waarin het lijden, sterven en de opstanding van Christus herdacht wordt. Ook wij hebben dat kunnen meemaken in de bijeenkomsten die in de Stille Week samen met de Koningskerk gehouden zijn. Het was deze keer niet gelukt om een vereniging of andere club te vinden die de organisatie op zich wilde nemen. Helaas. Echter de beide predikanten van onze gemeenten hebben samen met Lijda van Zessen de organisatie opgepakt. Daarvoor heel hartelijk dank.

Zoals u waarschijnlijk weet is de liturgiecommissie er voor de coördinatie en niet voor de inhoud van de dienst. De commissie wil graag meedenken met de organisatie van de verschillende "speciale" diensten. Zeker zoals in de afgelopen tijd bij bijzondere diensten vaak een gastpredikant moest voorgaan. Om tijdens een dienst alles op het juiste moment samen te laten vallen is het belangrijk dat er 1 persoon de regie heeft. Dit voorkomt dat zaken dubbel gedaan worden of over het hoofd worden gezien.
Op het moment dat je een rol hebt (en dus betrokken bent) bij een bijzondere dienst neem dan contact op met de liturgiecommissie. Zij willen je graag helpen.

De liturgiecommissie : Nelly Stuij, Peter Kortlever, Dirk Jan Golverdingen, Kees de With, Jaap Stuij, Lijda van Zessen en Hans Vel Tromp.
e-mail: liturgie@ngk-langerak.nl 

Lijkt het je wat om als gemeentelid mee te denken over onze diensten en mee te helpen, soms heel praktisch door contact- persoon te zijn voor de-gene die meewerkt aan een dienst? Reageer dan naar ons. Je bent welkom!

Met behulp van een draaiboek wordt een bijzondere dienst voorbereid. Vanuit de liturgiecommissie wordt er een contactpersoon aangewezen. Wie voor welke bijzondere dienst contactpersoon is kunt u zien in het kerkblad in het overzicht 'kerkdiensten' en op de website. Als u vragen, opmerkingen of suggesties hebt voor de betreffende dienst, neem dan contact op met de contactpersoon.

Op een eerder moment heeft de liturgiecommissie zichzelf een aantal taken gesteld, die nog steeds het uitgangspunt vormen. Dat in de kerkdiensten:
- de Geest van God heerst in ons midden
- een reflectie zichtbaar moet zijn van de veelkleurigheid van onze gemeente

U heeft waarschijnlijk gezien dat er tijdens bijzondere diensten foto's worden gemaakt. Een aantal foto's wordt geplaatst op de website achter het besloten ledengedeelte waar u uitsluitend na inloggen toegang krijgt. Wilt u de liturgiecommissie laten weten als u niet wilt dat er een foto waarop u staat, op de website geplaatst wordt?

De commissie heeft zich tot taak gesteld dat in de kerkdiensten een reflectie zichtbaar moet zijn van de veelkleurigheid van onze gemeente. We zoeken naar een balans in de liturgie door de inbreng van en aandacht voor jong en oud. Zo hopen we tot een juiste invulling van de diensten te komen.

Als commissie kijken wij naar alle liturgische onderdelen in een dienst. Daarbij bespreken we welke groepen en commissies betrokken kunnen worden. Bij de voorbereiding van speciale kerkdiensten nodigen wij mensen van verschillende commissies uit. De commissie heeft dan vooral een coördinerende taak.

De commissie heeft een jaarprogramma opgesteld, zodat er op tijd met voorbereidingen begonnen kan worden. daarnaast evalueren wij de speciale diensten, zodat wij verbeteringen kunnen aanbrengen. Uiteraard staat de commissie open voor vragen en zijn uw of jouw ideeën van harte welkom. Toon gerust uw betrokkenheid en spreek een van de commissieleden aan.