Advies structuuraanpassing kerkenraad

In de afgelopen jaren heeft de kerkenraad van de NGK Langerak zich gebogen over een aanpassing van haar organisatie- en vergaderstructuur. Deze inventarisatie en doordenking leidde in december 2013 tot de keuze om een speciale werkgroep in het leven te roepen. Zij moesten komen met een concreet advies. U vindt dit advies in de bijlage, daarvoor moet u eerst inloggen.
De werkgroep heeft zich "Jethro" genoemd naar aanleiding van het organisatie-advies dat Mozes van zijn schoonvader Jethro in de woestijn ontving.