Diaconie

Bestemmingen van de Heilig Avondmaal collecte

Op D.V. 25 maart mogen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.
De collecte aan de tafel zijn deze keer bestemd voor Tear en Light for the World

Light for the world is een hulporganisatie op het gebied van preventie en behandeling van blindheid in Azië en Afrika. Via lokale partners helpen ze mensen met een handicap te integreren door o.a. aangepast onderwijs, vaktrainingen en hulpmiddelen.

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Ze bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor Tear een opdracht van God. Tear wil mensen helpen de wereld mooier te maken.

Alternatieven voor brood en wijn bij het Heilig Avondmaal

Wij komen terug op ons eerdere voorstel voor een alternatief m.b.t. brood (i.v.m. allergie) en wijn tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
Zondag 11 februari willen we op de kleine tafel bij het doopvont alternatieven aanbieden. Er zal een schaaltje staan met glutenvrij en lactosevrij brood. Belangrijk aandachtspunt, kruisbesmetting is mogelijk. Bij zware allergieën raden we u af hier gebruik van te maken. Tevens zullen er bekertjes druivensap staan.

Degene die gebruik willen maken van de alternatieven vragen wij plaats te nemen aan de tafel bij het doopvont. Op het moment dat de reguliere schaal brood en de beker wijn voorbij zijn gekomen, kunt u het alternatief nuttigen. Aan deze tafel mogen ook diegene plaats nemen die het reguliere brood en wijn nuttigen. We streven wel naar gezamenlijk Avondmaal vieren, geen afgezonderde hoek. We zullen na deze viering evalueren of dit een geschikte manier is. Wilt u er over mee praten dan horen we het graag.

Een hartelijke groet vanuit de diaconie en het kernteam.

Bestemmingen van de Heilig Avondmaal collecte

Op D.V. 8 oktober mogen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.
De collecte aan de tafel zijn deze keer bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk (50%) en Trans World Radio (50%).

Stichting De Ondergrondse Kerk
SDOK geeft materiële steun aan christenen die lijden onder vervolging vanwege hun geloof. Bijvoorbeeld in de vorm van financiële steun of tijdelijke opvang. Daarnaast ondersteunt SDOK de vervolgde kerk door Bijbels, christelijke lectuur en andere middelen ter beschikking te stellen.
SDOK maakt Nederlandse christenen bewust van de situatie van vervolgde christenen. Dat doen ze door te informeren over ontwikkelingen in de vervolgde kerk en getuigenissen van vervolgde christenen door te geven. Vanuit bewustwording streeft SDOK naar verbondenheid tussen christenen in Nederland en vervolgde christenen.
SDOK biedt concrete mogelijkheden om die verbondenheid praktisch te maken.

Trans World Radio
Trans World Radio (TWR) zendt radioprogramma's uit die in een groot deel van de wereld zijn te ontvangen, in meer dan 230 talen en dialecten. Deze programma's kunnen dagelijks worden ontvangen door miljoenen mensen in 160 landen.
De programma's van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land waar ze ook worden uitgezonden. In de taal en het gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de kerk, christenen en andere christelijke organisaties die ter plaatse aanwezig zijn. TWR ondersteunt de kerken bij het volvoeren van de grote zendingsopdracht die

Jezus gaf. TWR richt zich via de radio en andere media vooral op gebieden en culturen waar zendelingen moeilijk kunnen komen.

Beide doelen van harte bij u aanbevolen.


 

Deurcollecte 1 oktober t.b.v. noodhulp Sint Maarten

Orkaan Irma veroorzaakt verwoesting op Sint-Maarten. 

Het Legers des Heils en EO Metterdaad
EO Metterdaad start noodhulp voor Sint Maarten. We vragen uw steun en hulp om het werk van het Leger des Heils op Sint Maarten te steunen. Zij werken hard om mensen te voorzien in voedsel, water, medicatie en andere eerste levensbehoeften.


 

Deurcollecte 23 april t.b.v hongersnood in Afrika.

Veel landen in Oost-Afrika lijden onder voedselgebrek als gevolg van langdurige droogte en conflicten. Voor hulp aan deze gebieden is veel geld nodig.
Wij als diaconie van NGK Langerak willen graag ons steentje hier aan bijdragen via organisatie Tear met een extra deurcollecte .
Tear werkt bij deze noodhulpactie samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, Redt een Kind, Woord en Daad en ZOA. Het cluster is actief in Ethiopië, Malawi, Oeganda, Soedan, Zuid-Soedan en Zuid-Afrika. Link naar de site van Tear
Deze deurcollecte is dan ook van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Peter den Hartog en Martien Stuij


D.V. 9 april mogen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

De collecte aan de tafel is deze keer bestemd voor ICS driver of development e ZOA Vluchtelingenzorg

ICS

ICS is een ontwikkelingsorganisatie die zich richt op duurzame, economische ontwikkeling en het welzijn van boerengezinnen in ontwikkelingslanden. Ze onderscheiden zich door niet alleen hulp te geven maar vooral groeikansen te scheppen. Ze zetten sociale ondernemingen op die een lokale economie op gang brengen waar ook boerengezinnen deel van uitmaken. Zo zetten ze een keten van duurzame economische en sociale ontwikkeling in gang. Link naar de website van ICS

ZOA

ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richten ze op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ze zich op zowel noodhulp als wederopbouw. Link naar website ZOA


Collecte Biddag 8 maart

ZE HOORT ER WEER BIJ! – Newborn life

Twee miljoen vrouwen in Afrika lijden aan een obstetrische fistel (VVF). De aandoening ontstaat tijdens een langdurige bevalling, waarbij de blaas van de vrouw beschadigde. Zo'n klein gat in de blaaswand heeft gróte gevolgen voor het dagelijks leven. Vaak wordt een vrouw weggestuurd door haar man omdat ze geen levend kind baarde. Op straat wordt ze gepest omdat ze steeds nat is en naar urine stinkt. Ze krijgt geen werk en is zelfs niet welkom in de kerk. Ze hoort er niet meer bij en slijt de rest van haar leven in eenzaamheid. Door een operatie kan de urineblaas worden hersteld. De Biddagcollecte biedt vrouwen in West-Afrika de kans op een nieuw leven.
Diaconaal steunpunt


Deurcollecte voor de ziekte van Huntington 26 februari 2017

Dit jaar is een actiejaar voor de ziekte van Huntington. Wat is Huntington?
De ziekte van Huntington is een dodelijke erfelijke ziekte met symptomen van Alzheimer, Parkinson en ALS. Je hebt 50% kans het te krijgen als één van je ouders het heeft. Er heerst een taboe en schaamtegevoel op de ziekte. Relaties, carrières, een levensverzekering...ze zijn niet meer zeker. Kansen op een geneesmiddel –binnen 10 jaar- zijn veelbelovend. Daar is onderzoeksgeld voor nodig. www.doodgezwegen.nl
Bekijk de documentaire "Uit balans" op YouTube
Wij als diaconie willen hier graag een extra deurcollecte voor organiseren om bij te kunnen dragen aan de vier miljoen euro die nog nodig is om dit onderzoek te doen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!
Namens de diaconie, Martien Stuij