Diaconaal Platform

Diaconaal platform Nieuwpoort-Langerak Informatieblad 01-2018

Het platform is in 2014 ontstaan als diaconaal project van navolgende kerken in Nieuwpoort en Langerak, t.w.
o Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwpoort
o Hervormde Gemeente te Nieuwpoort
o Hervormde Gemeente te Langerak
o Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Langerak
o Nederlands Gereformeerde Kerk te Langerak

Doelstelling:
Vanuit de christelijke overtuiging willen deze kerken uit de woonkernen Nieuwpoort en Langerak zich inzetten voor de inwoners.
Hoewel de overheid een bepaald sociaal vangnet biedt, is bekend, dat niet iedereen daardoor (voldoende) zal worden opgevangen.
Daardoor kan ongelijkheid ontstaan en kunnen mensen zich buitengesloten voelen.
Via het platform willen we aanvullende hulp organiseren voor alle inwoners van Nieuwpoort en Langerak, waar dringend noodzakelijk.

Praktijk:
Zolang de hulpvraag goed en met voldoende privacy verloopt, vallen de werkzaamheden vrijwel buiten ieders gezichtsveld; het waarborgen van privacy is actueler dan ooit tevoren.
In de afgelopen jaren hebben we in goed overleg met de betreffende instanties (veelal Gemeente) en, dankzij de brede inzetbaarheid van onze vrijwilligers, in veel gevallen het verschil mogen maken.

Oproep:
Om deze hulp en praktische manier van naastenliefde te kunnen blijven bieden, zijn er uiteraard vrijwilligers nodig. Ook nu doen we dan ook een oproep aan u, dit te overwegen en u op te geven als vrijwilliger. Vraag bij uw Diaconie het intakeformulier ter registratie aan. Dit formulier geeft ons inzicht in de mogelijkheden van inzetbaarheid. Dit formulier kunt u ook downloaden zie link onderaan de pagina.

Wijziging coördinatie:
Onze huidige coördinator, Henk van Merkerk, gaat ons verlaten.
Vanaf 15 augustus 2018 zullen de werkzaamheden van Henk overgenomen worden door de heer Jan Vink (0646 884548). Wij zijn blij met de komst van Jan, mede vanwege zijn achtergrond bij de gemeente Molenwaard. Over verdere mutaties zullen wij u in het najaar berichten.

Namens de gezamenlijke diaconieën.

Henk van Merkerk
coördinator

Januari 2016 Praktijk:

Als de hulpvraag goed en met voldoende privacy verloopt, vallen de werkzaamheden buiten ieders gezichtsveld. Om te voorkomen, dat het platform buiten uw aandachtsveld komt te liggen, een beknopt overzicht.
In het afgelopen jaar hebben we een relatief rustige start kunnen maken, daar de voorziene gemeentelijk bezuinigingen op het WMO-budget eerst effect gaan sorteren in 2016; het zal dus drukker worden.
De werkzaamheden waren dit jaar vooral gericht op vervoer en begeleiding, bezoekwerk, ondersteuning bij opvang van mensen via Vluchtelingenwerk Nederland, diaconale sanering van schulden in samenhang met schuldhulpmaatje, of via de sociale dienst in samenhang met een bewindvoerder. Al deze zaken verlopen in goede samenwerking met de betreffende instanties en worden na een intake ondergebracht binnen ons bestand van vrijwilligers - huidige aantal 47, met een goede spreiding van deskundigheden. Om deze hulp en praktische manier van naastenliefde te kunnen blijven bieden, zijn er uiteraard vrijwilligers nodig. Ook nu doen we dan ook een oproep aan u, dit te overwegen en u op te geven als vrijwilliger. Het formulier voor opgave kunt u opvragen en inleveren bij de diaconie van uw kerkelijke gemeente (zie initiatief) Uw gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Namens de gezamenlijke diaconieën