Kerkenraad

Cursus Pastorale Vaardigheden

In het ambtelijk werk, de pastorale bezoeken die gebracht worden, is het goed te bedenken hoe je op pad gaat.

Wie ben jij en hoe ontmoet je de ander?
We zijn mensen met mogelijkheden en gaven, we hebben behoeftes, we maken fouten, maar....... we zijn Gods kinderen, naar zijn beeld geschapen en mogen staan in zijn genade.

We hebben b.v. geoefend in gesprekstechniek: de één stelde vragen, de ander antwoordde en de derde observeerde.
Wat is een goed gesprek?
Hoe luisteren we?
Hoe kunnen we terughoudend zijn met eigen ervaringen vertellen?
Hoe gaan we om met iemand die in een rouwproces zit?
Hoe troosten we?
Hoe gaan we om met problemen van mensen?
Met ernstige ziekte?

We konden veel met elkaar delen, waren vaak openhartig en dat maakte het wel heel speciaal.
We zijn dankbaar dat de kerkenraad ons de gelegenheid gegeven heeft om deze cursus te volgen. Bij dezen: hartelijk dank daarvoor! 


De kerkenraad werkt sinds september 2015 vanuit de nieuwe structuur.  Er wordt gewerkt met één kernteam en 5 wijkteams.

Na inloggen vindt u de  wijkindeling en een overzicht met foto's en namen van de leden van de wijkteams.