Taak CvB

De Commissie van Beheer is door de kerkenraad ingesteld om het beheer van goederen, fondsen, inkomsten en uitgaven van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Langerak, waarvoor de kerkenraad verantwoordelijk is, uit te voeren.

De Commissie van Beheer is verantwoordelijk voor:

– de geldelijke administratie;
– het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, terreinen en goederen
– de zorg dat genoemde gebouwen, terreinen en goederen steeds in goede orde ter beschikking van de kerkraad zijn.
– m.b.t. uitbesteding van werkzaamheden betreffende aanbouw, vernieuwing, herstel en onderhoud is het de taak van de commissie om zo zorgvuldig mogelijk met de haar toevertrouwde gelden om te gaan.
– alle zaken (buiten het geplande groot onderhoud), waarvoor een aanzienlijk bedrag van "reserve groot onderhoud" nodig is, worden pas na uitdrukkelijke goedkeuring door de kerkenraad uitgevoerd.
– daarnaast zal de Commissie van Beheer de kerkenraad bij alle zaken, betreffende dit beheer van advies dienen.

De Commissie van Beheer bestaat uit ten minste 6 leden plus de penningmeester van de gemeente, die allen leden moeten zijn van de gemeente.
De termijn van een lid van de Commissie van Beheer is 6 jaar met uitzondering van de penningmeester, die jaarlijks benoemd wordt door de kerkenraad. Ook de voorzitter wordt door de kerkenraad benoemd.

Daarnaast is het goed om te weten dat de beslissing over het gebruik van de kerkelijke gebouwen en lokalen door leden van de kerk genomen wordt door de Commissie van Beheer.
Echter als het om aanvragen gaat van niet aan onze kerk gelieerde instanties en/of personen, dan zal deze aan de kerkenraad ter beoordeling worden voorgelegd.

Met vriendelijke groet,

Namens de Commissie van Beheer,
De Voorzitter