Commissie van Beheer

Taak CvB

De Commissie van Beheer is door de kerkenraad ingesteld om het beheer van goederen, fondsen, inkomsten en uitgaven van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Langerak, waarvoor de kerkenraad verantwoordelijk is, uit te voeren.

De Commissie van Beheer is verantwoordelijk voor:

– de geldelijke administratie;
– het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, terreinen en goederen
– de zorg dat genoemde gebouwen, terreinen en goederen steeds in goede orde ter beschikking van de kerkraad zijn.
– m.b.t. uitbesteding van werkzaamheden betreffende aanbouw, vernieuwing, herstel en onderhoud is het de taak van de commissie om zo zorgvuldig mogelijk met de haar toevertrouwde gelden om te gaan.
– alle zaken (buiten het geplande groot onderhoud), waarvoor een aanzienlijk bedrag van "reserve groot onderhoud" nodig is, worden pas na uitdrukkelijke goedkeuring door de kerkenraad uitgevoerd.
– daarnaast zal de Commissie van Beheer de kerkenraad bij alle zaken, betreffende dit beheer van advies dienen.

Beeld en Geluid

Onlangs is er een oproep aan u gedaan om een extra gift of een renteloze lening toe te zeggen aan de kerk t.b.v. extra te maken kosten voor de verbouwing van de school en voor (toekomstige) aanpassingen die te maken hebben met "Beeld en Geluid".
V.w.b. dit laatste bestaat er behoefte vanuit de gemeente om een nadere toelichting omdat niet voldoende duidelijk in kaart is gebracht om wat voor investeringen het precies gaat.
Met dit stukje willen we u daarover wat nader informeren.
Tijdens de gemeentevergadering van 6 april jl. is er informatie verstrekt omtrent de plannen waarbij sprake was (en is) van 3 fasen. Tijdens de eerste fase (uitvoering in 2016) zullen er een aantal aanpassingen worden gedaan die leiden tot verbetering van de geluidsweergave en het creëren van een centrale locatie achterin de kerk (begane grond) vanwaar in de toekomst alle elektronica aangestuurd zal kunnen worden. Met name voor het bedienen van de beamer zal dit een grote verbetering zijn. De overige voordelen van zo'n centrale locatie zullen eerst in de fasen 2 en 3 meer duidelijk worden.