Vakantietijd

De komende weken breekt voor velen de vakantie weer aan. Tijdens de vakantie zullen ook kerkenraadsleden minder bereikbaar zijn. In het ledengedeelte vindt u informatie wie van de kerkenraadsleden er bereikbaar is. Klik op deze link

Vanaf deze plaats wensen we een ieder die op reis gaat een behouden reis en Gods zegen toe. Ook hen die om welke reden dan ook thuis blijven wensen we Gods zegen toe. Laten we ook in deze tijd aan elkaar denken en God alle eer geven voor Zijn liefde voor ons en Zijn schepping.

Wilt u e-mail berichten voor de website sturen naar het website-e-mailadres website@ngk-langerak.nl, vanaf persoonlijke e-mailadressen wordt in de vakantieperiode veelal niet gereageerd.