Nieuw lied Ontmoetingsdienst

De 3e ontmoetingsdienst, op zondag 30 juni, draagt als thema: 'Hoe ontmoeten we de ander buiten onze geloofsgemeenschap?'

We delen mooie initiatieven en zingen daarbij Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est