Nieuws

Ontmoetingsdienst

Paasfeest 2019 ‘Jezus leeft, en wij met Hem…’ Ontmoeten

Wat is er mooier dan op het feest van de Levende met elkaar te vieren dat we als kerken samen mogen opstaan in een nieuw begin!

Zoals u weet hopen we drie ‘Ontmoetingsdiensten’ met elkaar te beleven voor de zomer begint.

*De eerste was in november en had als thema: met elkaar God ontmoeten. Hoe doe je dat, in de drie Personen waarin Hij zich met ons verbindt? Hoe zou je samen verder kunnen als we dat niet als eerste met elkaar doen?

*De tweede ‘Ontmoetingsdienst’, nu met Pasen, op 21 april, heeft als thema: hoe leren we van God elkaar te ontmoeten?

*(De derde dienst, waarvan de datum nog niet bekend is, zal als thema hebben het ontmoeten van de ander buiten onze geloofsgemeenschap: hoe zijn we gehoorzaam aan God in díe ontmoeting; hoe laten we Jezus zien aan die ander in woorden en in daden.)

Zo wordt invulling gegeven aan de drieslag ‘de relatie met Boven, met binnen en met buiten’.

We hopen van harte met velen deze diensten te vieren en elkaar voortdurend te mogen bemoedigen met de woorden: “De Heer is waarlijk opgestaan!”.

Bloemschikking 40 dagentijd

10 maart: Jezus rijdt Jerusalem binnen op een ezel. Er wordt geroepen en gejuicht. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. De komst van de koning brengt zegen mee voor de mensen...,alleen anders dan verwacht. Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als zegenende handen. De foto van de bloemschikking vindt u in het menu Foto's

Nieuwsbrief samenwerking

Dinsdag 12 februari is er weer een digitale nieuwsbrief verschenen over de samenwerking Bethelkerk – Koningskerk.
Niet ontvangen, wel interesse? Meld je dan aan via info@ngk-langerak.nl

Luisterlied My only hope is you

Op onze facebookpagina kwam de vraag naar het luisterlied van zondag 6 januari en daar is de link neergezet. Ook voor de niet facebookgebruikers de link naar het lied My only hope is you

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

4 november 2018 voorbedezondag
Aan de kerken van GKv en NGK is gevraagd om op zondag 4 november voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. 

Korte film verbeeldt verhaal van kerken
De Regiegroep heeft een korte film van 3,30 minuten laten maken dat het verhaal van onze kerken laat zien: hoe een relatie kapot ging, hoe we elkaar uit het oog en hart verloren. Maar ook hoe het weer goed kan komen. De film is bedoeld voor alle GKv en NGK gemeenten en wil het verlangen dat beide kerken drijft verwoorden en onder de aandacht brengen. De Regiegroep heeft alle gemeenten gevraagd de korte film in de dienst van zondag 4 november te laten zien.

De Regiegroep Hereniging, die leiding geeft aan de hereniging van de NGK en de GKv, informeert kerkenraden en kerkleden via een nieuwsbrief over zijn plannen en activiteiten. De eerste nieuwsbrief is in week 10 (2018) verschenen. Die meldt dat er een handreiking komt om tot verzoening en herstel te komen in gemeenten waar sprake is van pijn en verdriet over de breuk van de jaren zestig of over wat er in latere jaren is gebeurd.

De Regiegroep gaat werken aan een missie voor de nieuwe kerk, die kerkleden enthousiast moet maken. 'Waar staan we voor? Hoe willen we in deze tijd kerk van Jezus Christus zijn?' De Regiegroep zegt in het proces naar hereniging nadrukkelijk het gesprek met kerken en kerkleden te willen zoeken. Die worden uitgenodigd om positieve ervaringen, maar ook zorgen en aarzelingen over de hereniging met de Regiegroep te delen. Abonneren op de nieuwsbrief kan via https://onderwegnaar1kerk.nl/