Nieuws

Lied in de morgendienst

Zondag 8 december vieren we het heilig avondmaal. In de morgendienst zingen we o.a.Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar. Link naar gezongen versie

Noodhulp aardbeving Albanië

Bestemming Avondmaalscollecte 8 december as.
God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Psalm 46:2-3
Dinsdagmorgen 26 november j.l. werden we opgeschrikt door het bericht dat Albanië getroffen is door een aardbeving met als epicentrum Durrës, sterkte 6.4.
Sinds 2017 zijn Menno en Renate Venderbos daar werkzaam via Operatie Mobilisatie.
Zij schreven een dag na de aardbeving:
De aardbevingen hebben tot nu toe 32 levens geëist. (Inmiddels is het dodental opgelopen tot 51).Voor veel mensen is hun huis onbewoonbaar. De tragedie is enorm en de hopeloosheid is bij veel mensen te zien. Ze voelen zich ontheemd, weten niet wat ze verder moeten. Voor sommige mensen zit al hun (spaar)geld in hun huis. Gister tot laat in de avond zijn mensen vanuit het kampement bij het stadion in Durrës verplaatst naar scholen, hotels en woningen in andere steden, tot aan Kosovo toe.

Als diaconieën vragen we in de eerste plaats of u wilt bidden voor alle mensen die getroffen zijn, die materiële schade hebben, maar meer nog voor hen die lichamelijk letsel hebben en voor hen die een familielid of vriend, bekende verloren hebben. Uit de verhalen hebben we begrepen dat er veel angst is onder de overlevenden. Angst ook voor wat nog komen gaat.
Wilt u ook bidden voor allen die op wat voor manier hulp bieden in het getroffen gebied.
OM Albanië wil op korte termijn hygiëne pakketten gaan verstrekken en op langere termijn is de focus gericht op huisvesting en huisraad.
Als diaconie willen we a.s. zondag de avondmaalcollecte bestemmen voor Operatie Mobilisatie Albanië om noodhulp te kunnen bieden.

Van harte aanbevolen.
Namens de diaconie,
Sjanet Kortlever

Nieuw kerkblad

Het nieuwe kerkblad is uitgekomen, u vindt het kerkblad in het menu Gemeenteleven en is voor leden na inloggen te downloaden.

Het nieuwe Jaarthema Eén met Hem staat in het menu Gemeenteleven/Jaarthema.

Het e-mailadres van de Kerkenraadsleden staat in een overzicht welke u vindt (na inloggen) in het menu kerkenraad.

Kaarten van huwelijk of geboorte en overlijden staan op deze site in het menu Leden, hier vindt u ook de rubriek 'stuur eens een kaartje'

In het menu Leden / ledenlijst vindt u de actuele ledenlijst en een overzicht van wijzigingen die er in de loop van het jaar zijn.

Als u inlogt krijgt u meer informatie te zien op de site.

Mededelingen vóór de zondagse eredienst, wanneer er meer dan de gebruikelijke mededelingen zijn worden deze gepubliceerd in het ledengedeelte van de site, na ingelogd te hebben kunt u deze dan nog eens rustig doorlezen.

Concept Kerkorde

Recent hebben de gezamenlijke kerkenraden zich gebogen over de tekst van de nieuwe kerkorde.

Deze Concepttekst vindt u op de website onderwegnaar1kerk, u kunt ook de bijlage downloaden

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand 2019-06_Concept-Kerkorde-NGK-GKv.pdfConcept kerkorde[ ]???165 kB

Overzicht catechese

Het nieuwe rooster voor het catechese seizoen 2019/2020 is samengesteld, u vindt dit overzicht in het menu Jeugd/Catechisatie of via deze link