Nieuws

Musical Johannes de Doper

Speel mee in de Musical Johannes De Doper!

We zijn onderweg naar één Gereformeerde Kerk Langerak eo., een goed moment voor een speciaal gemeente-project!

Wat zoeken we?
• acteurs en zangers
• technici, decorbouwers, PR, muzikanten, diverse helpende handen

Repetities op vrijdagavond 19.30-21.45 uur Koningskerk
• september t/m november en  januari t/m half maart

Rollen
• 30+ actieve rollen zoals, Zacharias, Elisabeth, roddelaars, schriftgeleerden, soldaten, volk, Jezus, discipelen, Herodes en Herodias,
• waarvan 9 rollen een solozang hebben.
• 2-XL rollen, 4-L rollen, 6-M rollen
• de rest is klein tot minimaal.

Script en bladmuziek
• is digitaal beschikbaar, evenals de ingezongen partijen per stemgroep
zal t.z.t. een werkschema en repetitieplanning gedeeld worden

Uitvoering DV zaterdag 21 maart 2020!
In de musical ‘Johannes de Doper’ volgen we de weg die Johannes gaat, gezien door de ogen van één van zijn volgelingen. Een boeiend verhaal met een sterke boodschap. 

Schrijf je in op het bord in de hal. Carine Schutte is de contactpersoon

Vakantietijd

De komende weken breekt voor velen de vakantie weer aan. Tijdens de vakantie zullen ook kerkenraadsleden minder bereikbaar zijn. In het ledengedeelte vindt u informatie wie van de kerkenraadsleden er bereikbaar is. Klik op deze link

Vanaf deze plaats wensen we een ieder die op reis gaat een behouden reis en Gods zegen toe. Ook hen die om welke reden dan ook thuis blijven wensen we Gods zegen toe. Laten we ook in deze tijd aan elkaar denken en God alle eer geven voor Zijn liefde voor ons en Zijn schepping.

Wilt u e-mail berichten voor de website sturen naar het website-e-mailadres website@ngk-langerak.nl, vanaf persoonlijke e-mailadressen wordt in de vakantieperiode veelal niet gereageerd.

Nieuw lied Ontmoetingsdienst

De 3e ontmoetingsdienst, op zondag 30 juni, draagt als thema: 'Hoe ontmoeten we de ander buiten onze geloofsgemeenschap?'

We delen mooie initiatieven en zingen daarbij Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est

Nieuwsbrief samenwerking

Vrijdag 28 juni is er weer een digitale nieuwsbrief verschenen over de samenwerking Bethelkerk – Koningskerk.
Niet ontvangen, wel interesse? Meld je dan aan via info@ngk-langerak.nl

Luisterlied My only hope is you

Op onze facebookpagina kwam de vraag naar het luisterlied van zondag 6 januari en daar is de link neergezet. Ook voor de niet facebookgebruikers de link naar het lied My only hope is you