Jeugdraad

Jeugdraad aan de slag met het jeugdbeleidsplan!   

Het doel van het beleidsplan:

Samen met hart en ziel Jezus volgen: jong en ouder, ieder volgens eigen talent en met onze tijd mee.

De jeugdraad bestaat uit twee jeugdouderlingen en 1 coördinator. Daarnaast zijn er drie teams gevormd, voor ieder uitgangspunt één:

Uitgangspunt VORMEN: de geloofsopvoeding
Hier valt onder: Alle catechisatie groepen.

Uitgangspunt VIEREN: de dienst voor iedereen prettig
Hier valt onder: crèche, bijbelklas, Ga met God club, Bid- en Dankdag-commissie, Kinderkerstfeest-commissie.

Uitgangspunt VRIENDEN: bouwen aan relaties/vriendschappen
Hier valt onder: Tienerclub, 16+ en 18+ jeugdkringen en de Activiteiten-commissie

In het menu Wie zijn wij leest u de samenstelling van de jeugdraad en in het ledengedeelte kunt u het jeugdbeleidsplan inzien.

Wilt u als gemeente meedenken en meebidden? Want al deze organisatorische punten staan in het teken van het doel van het jeugdbeleidsplan.

Namens de jeugdraad, Wilma van Atten, e-mail: Jeugdraad