Impact jongerendienst

De naam Impact is voortgekomen uit het besef dat in de tijd van nu het geloof een impact kan hebben op je leven. Binnen Impact zijn vanuit de Koningskerk dominee Hans Riemer, Ando en Yvonne Overbeek en vanuit de Bethelkerk Michiel Venderbos, Martina de With en Anne Klein actief.

Onze visie vanuit Impact is om de jongerendiensten voor en door de jongeren te organiseren. Dus denk jij als kring, catechese of persoonlijk, ik/ wij willen graag meewerken aan deze diensten, dan kun je ons bereiken op het volgende e-mailadres: impactjeugddiensten@hotmail.com of bereik ons via de facebook groep: Impact – Jongerendiensten Bethelkerk en Koningskerk.

We zouden het super vinden als jullie met je vrienden, buren en familie er zijn om deze dienst samen met ons te vieren.