Ga met God

We hebben veel nieuws van de Ga Met God club!

In het Pinksterproject van 2018 gaat het over de aanwezigheid van God in het leven van de mensen. De wolken staan centraal in het pinksterproject. In de Bijbel zien we regelmatig wolken verschijnen. Natuurlijk de gewone wolken, maar ook de wolken die op een bijzondere manier een teken zijn van Gods aanwezigheid. Zo'n wolk verwijst direct naar Gods liefde en heiligheid. Als God zich aan mensen openbaart is dat niet zoals wij, mensen, elkaar zien. God is anders. Hij laat zich zien, maar gaat niet op in deze wereld. God is geen schepsel, maar de Schepper. Hij blijft voor mensen ongrijpbaar, boven hen verheven. God gaat voor het volk Israël uit Egypte naar het beloofde land in een wolk- en vuurkolom.
20 mei: De wolk van Gods heerlijkheid (Handelingen 2)
Door Goede Vrijdag en Pasen wordt de macht van de boze gebroken. Aan de satan wordt de beslissende slag toegebracht. Op het Pinksterfeest zien we een eerste stap in het herstel. Jezus' leerlingen worden vervuld door Gods Geest. Dan komen ze naar voren om Gods grote daden in zijn Zoon te verkondigen. Het goede Nieuws wordt vol overtuiging en enthousiasme gebracht. Het wonder is dat iedereen dat verstaat. Mensen verstaan elkaar weer dankzij hun Heer. Ze worden één, hoe verschillend ze ook zijn. En vanuit Jeruzalem gaat de boodschap over Jezus de wereld over. Gelovigen ervaren hoe God in Jezus de wereld nieuw maakt, hoe Hij de weg baant naar een wereld waarin Hij kan wonen te midden van zijn kinderen. De uitstorting van Gods Geest is een voorteken van het moment dat Jezus terugkeert op de wolken om Heer te zijn over alles en iedereen. Pinksteren vieren is hopen en vooruitzien naar die tijd dat Gods heerlijkheid altijd over ons straalt.
13 mei: De wolk van Gods oordeel (Genesis 11:1-11)
Bij de torenbouw van Babel zien we de reactie van mensen op de afstand die God na de zondeval heeft laten bestaan, afstand tussen Hemzelf en de mens. In Gods nabijheid, zoals in het Paradijs, wordt onmogelijk. De mensen leggen zich daar niet bij neer en bouwen een toren om het contact met God af te dwingen. Je kunt ook zeggen dat ze zichzelf net zo groot willen maken als God. Maar God laat zich niet dwingen, Hij daalt af en straft hen. Donkere wolken pakken zich samen boven de aarde als God de taal van de mensen verwart. Ze verstaan elkaar niet meer en kunnen niet meer samenwerken in het verzet tegen God. Noodgedwongen gaan de torenbouwers uit elkaar, de wereld over. In de zonde kan God zich niet openbaren zoals Hij graag wil: vol liefde en trouw, overal zegenend aanwezig. Toch zien we zelfs in Gods straffende oordeel zijn geduld. God lijkt nu verder weg dan ooit, maar Hij houdt de weg naar de toekomst open. Hij blijft zijn schepping besturen en bewaren.
10 mei: De wolk van Gods aanwezigheid (Psalm 77)
Hemelvaart markeert de scheiding tussen Jezus en zijn leerlingen. Hij gaat naar zijn Vader, zij blijven op aarde achter zonder Hem. Uit het feit dat ze bij de Olijfberg blijven staren kunnen we hun verbazing en ontreddering opmaken. Degene die het levende bewijs was van Gods aanwezigheid, verlaat hen. Twee mannen brengen troost in het visioen van Daniël (7:13-14): Jezus zal terugkeren op de wolken als de Messias die heel de aarde zal regeren. In Psalm 77 twijfelt opperzangmeester Asaf aan de aanwezigheid van God. Is hij er wel in de vele problemen? Hij voelt zich eenzaam. Waaruit blijkt Gods trouw. Dan denkt Asaf terug aan vroeger, aan de grote daden van de HEER voor hem en zijn volk Israël. Al biddend en nadenkend daarover krijgt hij rust. God kan niet veranderd zijn. Hij is nog steeds dezelfde, zelfs midden in de ellende.
6 mei: De wolk van Gods trouw. (Genesis 8:1-9:17)
De grote vloed werd veroorzaakt door de ongehoorzaamheid van mensen. Ze dienden de HEER niet en deden wat Hij verafschuwt. Toch geeft God zijn wereld niet over aan de vernietiging, maar maakt een nieuw begin. Noach, zijn zonen en hun vrouwen zijn veilig in de ark. Zij mogen de aarde bewonen en bewerken. Nooit meer zal een vloed de aarde verwoesten, zo belooft God in een verbond aan de mensen. De regenboog in de wolken is daarvan het teken. Als God zich openbaart zien we allereerst zijn liefde en trouw. Zo is Hij. Uit liefde heeft Hij de aarde geschapen, uit liefde blijft Hij de aarde trouw, hoeveel verdriet die soms ook oplevert. Het machtige, kleurrijke teken in de wolken herinnert ons daar telkens weer aan. Uiteindelijk zal Gods licht steeds over ons stralen.

Link naar foto's GMG

      Pasen 2018

 

KERSTPROJECT

Afgelopen zondag (26 nov.) heeft groep 5/6 het bord voor het kerstproject geverfd. Dit bord komt tijdens het kerstproject, wat start op zondag 3 december, voorin de kerk te staan. Van tevoren had Arie Blom een mooi groot bord geleverd, kon Eefke al wat patronen erop tekenen en uiteindelijk mochten de kinderen gaan verven!
Een mooi resultaat!
We hebben een aantal foto's gemaakt, maar u kunt natuurlijk het bord ook voorin de kerk bekijken. 
Op het linkerbord hangen de bordjes met de verwerkingsthema's, 4e Advent.

CHOCOLADELETTERS

GMG pakt chocoladeletters in voor Jeugd met een Opdracht
Zondag 19 november heeft groep 7/8 chocoladeletters ingepakt voor Jeugd met een Opdracht, het werk van Janneke Stuij in Amsterdam. Ieder jaar wordt er vanuit een kring chocoladeletters gekocht die de GMG inpakt. De letters worden uitgedeeld aan daklozen. 

BIJBELACTIE

Op zondag 11 juni 2017 hebben we onze jaarlijkse Bijbelactie gehouden. Door de enthousiaste medewerking van de kinderen en van alle gemeenteleden heb-ben we € 1116,-- opgehaald, dat zijn 372 Bijbels!
Iedereen ontzettend bedankt, we gaan veel kinderen en gezinnen blij maken met een mooie Bijbel. Iets wat voor ons heel gewoon is, maar voor veel mensen heel bijzonder. Op de GMG hebben we die morgen nagedacht over vervolgde Christenen, kaarten naar enkele van hen geschreven en voor hen gebeden.

NIEUWE LEIDING
Om de zoveel tijd is er weer nieuwe leiding nodig. Soms omdat iemand wat anders gaat doen binnen de gemeente (Elise) of omdat de termijn erop zit (Jolanda). Bedankt voor alles!
Gelukkig hebben we weer enthousiaste leiding gevonden: Adriano Vel Tromp en Eric van Nieuwkerk. Fijn dat jullie het willen overnemen en veel zegen en plezier bij de GMG!

COLLECTE
Tijdens de GMG houden we altijd een collecte. .
Vanaf volgend seizoen is de helft van de collecte voor Menno en Renate Venderbos.
Groetjes van de kinderen en de leiding: Diana, Eefke, Corline, Rick, Adriano, Erik, Elise en Jolanda Sterrenburg

Seizoen 2016-2017

Startzondag

Bij de GMG ontstond het idee om een keer een film te maken, het leek ons leuk om een Bijbelverhaal na te spelen. We besloten om een verhaal uit de Bijbel naar het heden toe te halen met een heel actueel thema.
De kinderen hebben het verhaal zelf bedacht, gebaseerd op de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. We hebben dit in het voorjaar van 2015 gemaakt.
Geniet van het resultaat en luister goed naar de boodschap die de kinderen hiermee wil vertellen.....

(publicatie 25 september 9.45 uur) Dit filmpje is alleen na inloggen te bekijken, link naar filmpje

Seizoen 2015-2016

Zondag 29 mei Bijbelactie vervolg:

Zondag 22 mei Bijbelactie | Zondag van de vervolgde kerk | GMG

Op zondag 22 mei is het de zondag van de vervolgde kerk. Net als vorig jaar zullen we hier in de GMG veel aandacht voor hebben. We gebruiken hiervoor het programma van Open Doors. Ook in de kerkdienst zal hier aandacht voor zijn. Na de dienst zullen we meteen onze Bijbelactie houden. Het ingezamelde geld geven wij aan Open Doors, die kopen er kinderbijbels voor. Een Bijbel kost € 3, doet u weer mee? U kunt ook met collectebonnen betalen.
Bedankt namens de kinderen!

 


 

Zondag 3 april ging het op de GMG over:

'Het is maar hoe je kijkt'

God is altijd bij ons, ook al zie je dat niet altijd. Net als bij de Emmaüsgangers. Bij de foto's in het menu GMG in het ledengedeelte is het ook maar net hoe je kijkt...... 

 


Even een update over het reilen en zeilen van Ga met God. Een flinke groep kinderen vult iedere keer het jeugdhonk en voordat wij het weten is de kerk al weer uit. Toch is er altijd tijd voor een verhaal, een spel, een quiz, een lied en een afsluitend gebed.
Afgelopen maanden hebben wij geluisterd naar een verhaal over Simson en gekeken wie het langst een zware kei met gestrekte armen voor zich uit kon houden.
Verhalen van Jezus uit het bijbelboek Marcus zijn voorbij gekomen en wij hebben een aantal zondagen geluisterd naar het het verhaal over Daniël. Na afloop van deze serie hebben wij een quiz gespeeld waarbij wij moesten zorgen uit de muil van de leeuw te blijven.
In December hebben wij zoals ieder jaar weer honderd chocolade letters ingepakt voor Jeugd met een Opdracht. Na het kerstfeest, zijn wij verder gegaan met de verhalen van Jezus op aarde.
Wij hebben gesproken over de doop aan de hand van een eigen gemaakt memory spel en hebben bij het verhaal over Jezus Koningsschap op aarde (Lucas 4) gezocht naar een verstopte kroon. Tussen alles door denken wij er af en toe aan om eens een plaatje te schieten.  

Namens de leiding van Ga met God
Eefke Vel Tromp 


Ga met God: Voor wie?

Zit je in groep 5,6,7 of 8 van de basisschool dan ben je van harte welkom op onze club. We gaan dan met elkaar zingen, bijbellezen, bidden en nadenken over onze God. 
Op zondag tijdens de morgendienst komen we bij elkaar in het jeugdhonk van de school
Het is de ene week voor de basisschoolgroepen 5/6 en de andere week voor 7/8. Kijk bij kerkdiensten wanneer er voor jou groep club is.

We zingen met elkaar, bidden samen en behandelen een bijbelgedeelte of thema aan de hand van de methode "Vertel het maar", hierover spreken we met elkaar of doen een spel. We sluiten af met danken en zingen

Momenteel zamelen we geld in voor Operatie Mobilisatie. De gemeente van Christus is het antwoord voor een wereld in nood. Operatie Mobilisatie wil in al haar acties, programma's en werkzaamheden samenwerken met de lokale gemeente. Samen mogen we de opdracht vervullen die Jezus gaf aan Zijn volgelingen. Het versterken en helpen stichten van gemeenten heeft een grote plek in de focus van OM-internationaal en OM-Nederland. Elke OM-er wordt vanuit een kerkelijke gemeente uitgezonden voor zijn/haar taak binnen OM.

Contactpersoon groep 5-6 Jolanda Sterrenburg

Contactpersoon groep 7-8 Jolanda Mulder