Catechisatie

Seizoen 2018-2019

Maandag Dinsdag
Woensdag Donderdag

Groep 1a

Corien Bouw
19.00 uur
CBS Eben-Haëzer
Nieuwpoort

Groep 1b

Geke de Graaf
Lionne de Hoop
19.15 uur
Koningskerk

   
  Groep 2a

Joep Coumou
19.15 uur
Hennepstraat 34
Nieuwpoort

Groep 2c 

Edith Blom
19.30 uur
Koningskerk

Groep 2b

Jannie van Houwelingen
19.00 uur
Oude School

        

 

Groep 3b

Hans Riemer
19.15 uur
Oude School

  Groep 3a

Arjan de Hoop
19.30 uur
Oude School

 
Groep 4

Erik Klein /
Hans Riemer ???
20.30 uur
Oude School

 

     
Groep 5
Speciaal onderwijs

Inge Stuij
Janny Reijneveld
18.45 uur
Koningskerk

       
Week  
43 Herfstvakantie
44  Catechisatie
45  Dankdag, geen catechisatie
46 t/m 48 Catechisatie
49 t/m 51 Vrij
52 t/m 1 Kerstvakantie
2 t/m 5
Catechisatie
6 t/m 7 Catechisatie + voorbereiding praktijkweek
8 Praktijkweek : do. 14 febr. (o.v.b.)
9 Voorjaarsvakantie
10 Catechisatie
11 Biddag, geen catechisatie.
12 t/m 16 Catechisatie

H Hanjo van Houwelingen, Elise Sterrenburg en Lida van de Koppel

Voor vragen of informatie: catecheseteam@ngk-langerak.nl


Groep 5 = Catechisatie – speciaal onderwijs      

Voor wie:
Er komen nu 7 jongeren van 14 t/m 24 jaar. Deze jongeren gaan naar of komen van het speciaal onderwijs en aangepast aan het niveau wordt er aan deze jongeren catechisatie gegeven.
We behandelen de methode beeldboek van geloof.nu (www.geloofnu.nl)
Deze methode is speciaal gemaakt voor deze doelgroep.

Wanneer:
Deze wintermaanden komen wij elke maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur bij elkaar. Met uitzondering van de schoolvakanties.

Wat doen we:
We bidden met elkaar, behandelen een hoofdstuk uit het boek/bijbel, praten erover, doen een verwerking en sluiten af met een lied. Zo leren we steeds meer over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Info: Als u denkt dat uw zoon/dochter ook voor deze catechisatie in aanmerking komt, schroom niet om dan contact op te nemen met Inge Stuij tel. 0184-602346 of email: Inge Stuij

September 2018

Binnenkort zullen ook de gezamenlijke catechisaties van de Bethel- en Koningskerk weer van start gaan.
De groepen die het afgelopen jaar gevormd zijn, zullen in principe in dezelfde samenstelling door gaan. We zijn heel blij dat we in Jannie van Houwelingen een opvolgster hebben gevonden voor de groep van Herma van der Veen. Welkom Jannie!

De catechisaties starten in week 39

Je zult via je catecheet uitgenodigd worden voor de eerste bijeenkomst. Als de dag en tijd van deze groep je echt niet uit komt, laat het dan weten aan je catecheet, we zoeken dan samen met je naar een groep waarbij je wel kunt aansluiten.

De jeugd die afgelopen seizoen geen catechese heeft gevolgd, zal opnieuw een uitnodiging ontvangen. Ken je iemand die bij deze groep hoort, vraag dan eens of hij/zij met je mee wil komen naar catechisatie. Ook een vriend of vriendin (misschien geen lid van onze gemeente) is natuurlijk welkom!

Wanneer de tijden definitief zijn, zal er een schema van alle groepen opgehangen worden in de kerken.
We zullen bidden voor een goede start van een leuk en leerzaam seizoen met elkaar. We hebben een geweldige Vader, voor Wie geen vraag te moeilijk of te vreemd is!

In het najaar hopen we weer een avond voor de ouders te organiseren, hier kunt u kennis maken met de catecheet van uw kind(eren) en evt. vragen stellen.


Gemeente maaltijd verzorgd door catechisanten

U heeft het vast al gelezen ... op D.V. donderdagavond 22 februari a.s. organiseren onze catechisanten met elkaar een maaltijd.
Deze maaltijd is voor alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder, van de Koningskerk en de Bethelkerk en start om 18.30 uur.
Het doel van het organiseren van deze maaltijd is; het geloof handen en voeten geven. Verder is de maaltijd vooral bedoeld om met elkaar in gesprek te kunnen gaan; een ontmoeting tussen jongeren en volwassenen van onze beide gemeenten.
Die week is er geen catechisatie; alle catechisanten worden bij de maaltijd verwacht.
U komt toch ook met ons mee-eten?
U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar catecheseteam@ngk-langerak.nl  of u kunt zich inschrijven op de intekenlijst in de hal.

Een foto impressie vindt u in het menu foto's na inloggen of klik op deze link.

Hartelijke groet van het catechetenteam; Judy Sterrenburg, Lida vd Koppel, Elise Sterrenburg