Bijbelklas

Zomer 2017

Over een paar weken is het vakantie. Normaal is er dan geen bijbelklas, maar dit jaar willen we dit anders doen. Omdat er toch best veel kinderen zijn die ook in de vakantie in de kerk zijn willen we in de vakantie bijbelklas gaan geven voor groep 1-4.
We willen dan als één groep in de kerkenraadskamer luisteren naar een verhaal en met elkaar zingen en praten hierover. Tijdens de collecte komen we dan terug in de kerkdienst.
Mocht je op vakantie gaan dan wensen we je heel veel plezier. Dit geldt uiteraard ook voor de kinderen die thuis blijven, want ook thuis kan je heel veel plezier maken en genieten van alle mooie dingen!
Één ding moeten jullie niet vergeten: of je nu op vakantie gaat of thuis blijft. God gaat overal met je mee en hij zorgt elke dag weer voor je!
Groet namens alle bijbelklas leiding.


Een ochtend naar de bijbelklas......

Als we het kinderlied hebben gezongen gaan de kinderen van groep 1 en 2 en 3 en 4 naar de bijbelklas. Maar wat doen we daar eigenlijk?
We gaan in de kring zitten, waar de kinderen mogen vertellen wat ze afgelopen week hebben meegemaakt. We zingen een lied (of 2) en we bidden. Dan komt het verhaal.
We gebruiken de methode 'Vertel het maar'. Deze heeft een rode lijn. Afgelopen jaar zijn we begonnen bij het begin van de bijbel, de schepping. Het verhaal is op niveau van de kinderen. Na het verhaal doen we een werkje of een spel.
En dan is de bijbelklas weer snel voorbij. We mogen terug naar de kerk groep 1 & 2 of papa en mama komen ons halen groep 3 & 4 in de 'oude school'. Kom jij volgende keer ook een keertje kijken? Dat zouden we gezellig vinden!

Bijbelklas, wat is dat?

Op zondagochtend gaan de groepen 1 + 2 en groepen 3 + 4 na het zingen van het kinderlied in de dienst, naar een aparte ruimte om daar met elkaar meer te leren over de Bijbel, Gods Woord. De bijbelklas is er omdat de kinderen hier in hun eigen taal liedjes zingen, bidden, luisteren naar een Bijbelverhaal, praten met elkaar en een werkje maken. Hoe gaan we te werk?

Hoe gaan we te werk?

We werken met de methode "Vertel het maar", welke goed aansluit op de belevingswereld van de verschillende groepen kinderen. De liedjes zijn herkenbaar, er staan goede voorbeelden in van hoe je het Bijbelverhaal dat aan de orde komt goed kunt laten overkomen op de kinderen, er staat beschreven welke invalshoek je het beste kunt gebruiken, de werkjes zijn steeds verschillend: een prima methode dus! In het bijbelklas lokaal beschikken we over een schoolbord, welke gebruikt wordt bij bijvoorbeeld visualisering van bepaalde onderwerpen. Ook zijn er genoeg materialen waar we mee werken: krijtjes, kleurpotloden, stiften, lijm, gekleurd papier, scharen. Ook de ruimte is geschikt om eerst met elkaar in de kring een gesprek aan te gaan, het verhaal te vertellen, door te gaan op het verhaal en zelfs kringgebed te houden met de kinderen. De grote tafel is zeer geschikt om met elkaar de werkjes te maken. Na de collecte komen we terug in de kerk. Er is mogelijkheid om voorin de kerk met de kinderen de gemeenteleden te vertellen waar het in de bijbelklas is over gegaan. Dit doen we om de binding tussen kinderen en gemeente te houden: ze horen er onlosmakelijk bij!

Wat is ons doel?

Ons doel is voornamelijk om de kinderen op zo'n manier over God en alle verhalen uit de Bijbel te vertellen, dat ze het begrijpen, herkennen en onthouden! Door op hun niveau, in hun taal en met hun mogelijkheden te praten en rekening te houden, hopen wij de kinderen te leren van Gods oneindige liefde en Zijn onmisbare leiding in hun leven: hoe klein ze ook zijn, ze begrijpen soms meer van het geloof dan volwassenen! Ook praten we over vriendjes of zieke familieleden, mogen de kinderen zelf aangeven waar ze voor willen bidden en gaan we in gesprek met kinderen over het verhaal. De uitdaging is dan ook elk kind te raken met Zijn liefde! Uit wie bestaat de commissie? We bestaan op dit moment uit 6 leidinggevenden. Elke leidinggevende heeft om de 6 weken bijbelklas en wordt dan bijgestaan door een 'maatje'. Dit kan een jongere zijn of een enthousiaste ouder uit de gemeente van een van de kinderen uit de groep. Elk jaar proberen we andere ouders te benaderen om hen te betrekken bij de bijbelklas
We vergaderen ongeveer 3 keer per jaar om met elkaar in contact te blijven, om knelpunten te bespreken en om van elkaar te leren. Bij wie kun je terecht met alle vragen? Yolinde Venderbos is contactpersoon.