Welkom bij het ledengedeelte van NGK Langerak

In dit gedeelte achter de inlog wordt informatie geplaatst die privacygevoelig is, denk aan geboorte- en trouwkaarten, zie submenu rechts.

Voor velen van ons staat een welverdiende vakantie voor de deur. Binnen de kerkenraad is een vakantierooster gemaakt, zodat we op de hoogte zijn van elkaars afwezigheid. Indien u in voorkomende gevallen geen contact kunt krijgen met uw wijkouderling, dan kunt u contact opnemen met Leo van de Koppel, hij is bereikbaar voor vragen en bijzonderheden in de gemeente.

In het menu Gemeenteleven vindt u o.a. kerkbladen om te downloaden, in het menu Wie zijn wij/Kerkenraad/ vindt u het document over structuuraanpassing kerkenraad of volg deze link.

Foto's van jeugd- en gemeenteactiviteiten vindt u in het menu foto's.

In het menu nieuwsbrieven publiceren we de nieuwsbrieven. Wilt u de informatie die u in deze nieuwsbrieven leest niet verder verspreiden dan na overleg met betreffende personen.