Samenwerking met Koningskerk

Samenwerking met de Koningskerk

Er is een samenwerking tussen de GKv-gemeente te Langerak en de NGK-gemeente te Langerak.
Samen hebben we de missie 'om als gereformeerde kerken die leven in de vrijheid van Gods genade en één zijn door de liefde van Jezus, in Nieuwpoort, Langerak en omgeving te getuigen van Jezus' liefde, elkaar met vertrouwen op te bouwen in geloof en samen God te verheerlijken'.
Als visie zien we 'één aanstekelijke gereformeerde kerk die op meerdere locaties samenkomt, een gemeente die leeft vanuit de genade, elkaar liefheeft en zich dienstbaar in de wereld opstelt'.
Onderdeel van onze samenwerking is dat we veel gezamenlijke kerkdiensten hebben. Hoe dat er uitziet vertellen we hierna. Voor de concrete data en tijden van de kerkdiensten verwijzen we naar het overzicht op deze website.
Adresgegevens:
> GKv 'Koningskerk', Julianastraat 88, 2967 EG Langerak // website www.langerak.gkv.nl 
> NGK 'Bethelkerk', Lekdijk 82a, 2968 GA Waal // website www.ngk-langerak.nl 


Afspraken gezamenlijke diensten Bethelkerk en Koningskerk

Periode september-december 2017
In de periode september tot en met december 2017 hebben we gemiddeld om de 2 weken een gezamenlijke avonddienst: telkens wisselend kerkgebouw met de eigen aanvangstijd. Zie voor de concrete data en tijden van de kerkdiensten deze website.

Per 1 januari 2018 elke zondag 18.30 uur gezamenlijk dienst
Vanaf 1 januari 2018 houden de Bethelkerk en de Koningskerk alle zondagse avonddiensten gezamenlijk.
De begintijd van deze diensten wordt dan altijd 18.30 uur.
- In de even maanden worden de diensten gehouden in de Bethelkerk (= februari, april, juni, augustus, oktober, december).
- In de oneven maanden worden de diensten gehouden in de Koningskerk (= januari, maart, mei, juli, september, november).

Eerdere afspraken die blijven gelden...
Los van het besluit over de gezamenlijke avonddiensten, enkele eerdere afspraken blijven gelden. Het gaat om de gezamenlijke diensten:
• gedurende de zomervakantie (15 juli t/m 26 augustus 2018)
     - morgendienst in de Bethelkerk aanvang 09.30 uur
     - avonddienst in de Koningskerk aanvang 18.30 uur
• op biddag en dankdag speciaal met kinderen 14.30 uur Koningskerk; avonddienst 19.30 uur Bethelkerk
• op Hemelvaartsdag 9.30 uur in de Koningskerk

Vijf maal per jaar viering Heilig Avondmaal
Met ingang van 2018 vieren beide kerkelijke gemeenten 5 maal per jaar het Heilig Avondmaal.
En dat in beginsel elke tweede zondag van de even maanden (uitgezonderd de maand augustus).
- van de 5 vieringen is er in ieder geval één op de zondag voor Pasen
- de viering in de morgendienst is in elke kerk afzonderlijk.
- de viering in de avonddienst is gezamenlijk in de Bethelkerk.