Liturgiecommissie

Wij zijn gemeenteleden met ieder een eigen taak; o.a koster, techniek, jeugdraad, die samen met onze predikant proberen na te denken over alle bijzondere diensten. Het doel is om die goed te laten verlopen zodat jong en ouder zich thuis voelt.
De afgelopen tijd is voorbereid en alweer geëvalueerd;
-Het adventsproject
-De gezinsdienst op eerste kerstdag
-De avonddienst op oudejaarsdag
-De afscheidsdienst van Menno en Renate Venderbos
-Bevestiging nieuwe ambtsdragers.
Bij al deze bijzondere diensten hebben wij als commissie een coördinerende functie en hebben o.a. contact met; bloemen-commissie, kinderwerkers, het beamerteam, de fotografen.
Dit allemaal om de diensten goed te laten verlopen en onze God en Vader de eer te geven die Hem toekomt.
De voorbereidingen voor de komende diensten:
- Een doopdienst op 12 maart (als er dopelingen zijn)
- Een zendingsdienst op 19 maart
- De stille week bijeenkomsten 13 t/m 16 april
Lijkt het je wat om als gemeentelid mee te denken over onze diensten en mee te helpen, soms heel praktisch door contact- persoon te zijn voor de-gene die meewerkt aan een dienst? Reageer dan naar ons. Je bent welkom!
Dirk-Jan Golverdingen, Jaap Stuij, Nelly Blom, Nienke den Boer, Hans Vel Tromp, Peter Kortlever en Miranda Stuij


We kijken terug op een mooie doopdienst 11 september jl. die mede is ingevuld qua liederen door de doopouders. New Season begeleide deze bijzondere feestelijke dienst.
Dat gold ook voor de startdienst van 25 september waarin onze kerkelijk werker Herma van der Veen ingezegend mocht worden, ook bijzonder die dienst was het filmpje van de Barmhartige Samaritaan gemaakt door de Ga met God kinderen en hun leiding.
Schriftlezing
Er zijn regelmatig gemeenteleden die het Bijbelgedeelte voorlazen in de dienst. Het plan is nu om een vaste groep gemeenteleden om de beurt de schriftlezing te laten verzorgen. Is dit iets dat bij u/jou past kun je je aanmelden bij onderstaand mailadres.

Voor informatie of vragen kom naar ons of mail naar liturgie@ngk-langerak.nl

 


De liturgiecommissie heeft bij de voorbereiding van bijzondere diensten een coördinerende rol met als doel verbinding leggen tussen de verschillende commissies en alle betrokken personen tijdens de dienst.

 

Met behulp van een draaiboek wordt een bijzondere dienst voorbereid. Vanuit de liturgiecommissie wordt er een contactpersoon aangewezen. Wie voor welke bijzondere dienst contactpersoon is kunt u zien in het kerkblad in het overzicht 'kerkdiensten' en op de website. Als u vragen, opmerkingen of suggesties hebt voor de betreffende dienst, neem dan contact op met de contactpersoon.

Op een eerder moment heeft de liturgiecommissie zichzelf een aantal taken gesteld, die nog steeds het uitgangspunt vormen. Dat in de kerkdiensten:
- de Geest van God heerst in ons midden
- een reflectie zichtbaar moet zijn van de veelkleurigheid van onze gemeente

U heeft waarschijnlijk gezien dat er tijdens bijzondere diensten foto's worden gemaakt. Een aantal foto's wordt geplaatst op de website achter het besloten ledengedeelte waar u uitsluitend na inloggen toegang krijgt. Wilt u de liturgiecommissie laten weten als u niet wilt dat er een foto waarop u staat, op de website geplaatst wordt?

De commissie heeft zich tot taak gesteld dat in de kerkdiensten een reflectie zichtbaar moet zijn van de veelkleurigheid van onze gemeente. We zoeken naar een balans in de liturgie door de inbreng van en aandacht voor jong en oud. Zo hopen we tot een juiste invulling van de diensten te komen.

Als commissie kijken wij naar alle liturgische onderdelen in een dienst. Daarbij bespreken we welke groepen en commissies betrokken kunnen worden. Bij de voorbereiding van speciale kerkdiensten nodigen wij mensen van verschillende commissies uit. De commissie heeft dan vooral een coördinerende taak.

De commissie heeft een jaarprogramma opgesteld, zodat er op tijd met voorbereidingen begonnen kan worden. daarnaast evalueren wij de speciale diensten, zodat wij verbeteringen kunnen aanbrengen. Uiteraard staat de commissie open voor vragen en zijn uw of jouw ideeën van harte welkom. Toon gerust uw betrokkenheid en spreek een van de commissieleden aan.