Overzicht catechese en kringen

Het overzicht van de catechese vindt u in het menu Jeugd/Catechisatie of via deze link

Het overzicht van de kringen vindt u u in het menu Gemeenteleven/Kringen of via deze link

Informatie over de 16+ kring vindt u in het menu Jeugd