Jaarthema 2017-2018

Liefde is......

Elk jaar stelt de kerkenraad een jaarthema voor. Het jaarthema wordt tijdens de kerkdienst op startzondag 24 september geïntroduceerd.
Het thema wordt schriftelijk in een korte toelichting uitgelegd, zie onder gemeenteleven / jaarthema.
Tijdens kringavonden, huisbezoeken en tijdens de erediensten kan er op het jaarthema worden teruggegrepen.