Nieuws

Advent bloemschikking

U vindt foto's  van de bloemschikking op de adventszondagen vinden in het menu foto's

Uitleg bloemschikking

Schikking eeuwigheidszondag

De schikking doet denken aan een zittende vrouw , gekleed in wit zwart. 
Op de zwarte sleep van haar kleed liggen 7 stenen, met de namen van de 6 overledenen , en 1 zonder naam, voor alle niet-genoemde maar wel door gemeenteleden herdachte doden van het afgelopen jaar.
Ook liggen er iets hoger nog drie stenen , op haar schoot , zo lijkt het wel.
De krans verwijst naar eeuwigheid, het zwart naar rouw en dood, de witte aronskelken en de witte sluier naar zuiverheid en opstanding.
De grote monsteria-bladeren (Gatenplant) symboliseren Gods handen die ons dragen, ook in het grootste verdriet.
De hedera (klimop) staat voor trouw
De stenen verwijzen naar Openbaring 2 : 17
''...en Ik zal hem een steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt
Arie, Teuna, Jaap, Wim, Dirk en Ada
Ze worden allen gemist. 

.

 

Kerkblad

Het nieuwe kerkblad is uit, u vindt het kerkblad in het menu Gemeenteleven en is voor leden na inloggen te downloaden. In het submenu Leden in actie (Gemeenteleven) leest u wie er dit jaar vrijwilligerswerk gaat doen op Lesbos.

Foto's van de bloemschikking m.b.t. o.a. het Adventsproject vindt u in het menu Foto's.

Het e-mailadres van de Kerkenraadsleden staat in een overzicht welke u vindt (na inloggen) in het menu kerkenraad.

Kaarten van huwelijk of geboorte en overlijden staan op deze site in het menuLeden.

In het menu leden/ledenlijst vindt u de nieuwe ledenlijst, alsmede een overzicht met aanvullingen en wijzigingen die in het kerkblad zijn gepubliceerd.

Als u inlogt krijgt u meer informatie te zien op de site.

Mededelingen vóór de zondagse eredienst, wanneer er meer dan de gebruikelijke mededelingen zijn worden deze gepubliceerd in het ledengedeelte van de site, na ingelogd te hebben kunt u deze dan nog eens rustig doorlezen.

Edukambani presentatie

Zondag 22 oktober waren Jacob Musyoka en zijn vrouw bij ons te gast in de gemeente en zij hebben een presentatie gegeven over hun werk voor Edukambani in Kenia. De stichting Edukambani geeft die dankzij Nederlandse giften, kansarme jongeren de kans om een opleiding te volgen.
Link naar de presentatie

Onderweg naar één kerk

Op 11 november komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen. 

Het afgelopen jaar zetten de beide landelijke vergaderingen stappen om toe te werken naar kerkelijke eenheid. Om invulling te geven aan dit proces wordt er een gezamenlijke vergadering belegd, waarbij ook kerkleden van harte welkom zijn.

Volg deze link voor meer informatie