Nieuws

Veertigdagentijd 2018

Tijdens de veertigdagentijd leven we toe naar hèt feest van de christelijke kerk, namelijk het paasfeest, het feest van de opgestane Heer. Het is een periode om stil te staan bij wat Jezus voor ons en voor jou persoonlijk betekent. Het is een voorbereidingsperiode, een periode van inkeer, bezinning en gebed.
Waarom veertig dagen?
In de bijbel is veertig een belangrijk getal.
Veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn.
Veertig dagen had Nineve de tijd om zich te bekeren.
Veertig dagen was Jezus in de woestijn om te vasten en te bidden.
Veertig duidt dan ook op voorbereiding.
Dit jaar heeft de bloemencommissie in aansluiting op het jaarthema, gekozen voor het onderwerp "Groeien in liefde".

 Wekelijks zal een foto van de schikking met tekst gepubliceerd worden in het menu Foto's, zo kunt u de schikking en de uitleg nog eens goed bekijken.

 

Crèche oppas gevraagd

Voor de crèche zijn we op zoek naar mannen/vrouwen/jongeren vanaf 16 jaar die ongeveer 2 à 3 keer per jaar mee willen helpen in de crèche.
Lijkt u dit wat dan graag melden bij Linda Maat.

Gemeente maaltijd verzorgd door

U heeft het vast al gelezen ... op D.V. donderdagavond 22 februari a.s. organiseren onze catechisanten met elkaar een maaltijd.
Voor meer informatie gaat u naar het menu Jeugd /  Catechisatie of klikt u op deze link

App Kerkdienst gemist

Voor u die niet in de gelegenheid bent onze kerkdiensten bij te wonen wordt de dienst rechtstreeks uitgezonden via de site van Kerkdienstgemist en is ook later te beluisteren. Op onze website vindt u hiervoor een link. U kunt nu ook de App van 'Kerkdienst gemist'downloaden om zo de dienst via uw tablet of smartphone te volgen.

Overzicht catechese en kringen

Het overzicht van de catechese vindt u in het menu Jeugd/Catechisatie of via deze link

Het overzicht van de kringen vindt u u in het menu Gemeenteleven/Kringen of via deze link

Informatie over de 16+ kring vindt u in het menu Jeugd