Ga met God

We hebben veel nieuws van de Ga Met God club!

Link naar foto's GMG

KERSTPROJECT

Afgelopen zondag (26 nov.) heeft groep 5/6 het bord voor het kerstproject geverfd. Dit bord komt tijdens het kerstproject, wat start op zondag 3 december, voorin de kerk te staan. Van tevoren had Arie Blom een mooi groot bord geleverd, kon Eefke al wat patronen erop tekenen en uiteindelijk mochten de kinderen gaan verven!
Een mooi resultaat!
We hebben een aantal foto's gemaakt, maar u kunt natuurlijk het bord ook voorin de kerk bekijken. 
Op het linkerbord hangen de bordjes met de verwerkingsthema's, 4e Advent.

CHOCOLADELETTERS

GMG pakt chocoladeletters in voor Jeugd met een Opdracht
Zondag 19 november heeft groep 7/8 chocoladeletters ingepakt voor Jeugd met een Opdracht, het werk van Janneke Stuij in Amsterdam. Ieder jaar wordt er vanuit een kring chocoladeletters gekocht die de GMG inpakt. De letters worden uitgedeeld aan daklozen. 

BIJBELACTIE

Op zondag 11 juni 2017 hebben we onze jaarlijkse Bijbelactie gehouden. Door de enthousiaste medewerking van de kinderen en van alle gemeenteleden heb-ben we € 1116,-- opgehaald, dat zijn 372 Bijbels!
Iedereen ontzettend bedankt, we gaan veel kinderen en gezinnen blij maken met een mooie Bijbel. Iets wat voor ons heel gewoon is, maar voor veel mensen heel bijzonder. Op de GMG hebben we die morgen nagedacht over vervolgde Christenen, kaarten naar enkele van hen geschreven en voor hen gebeden.

NIEUWE LEIDING
Om de zoveel tijd is er weer nieuwe leiding nodig. Soms omdat iemand wat anders gaat doen binnen de gemeente (Elise) of omdat de termijn erop zit (Jolanda). Bedankt voor alles!
Gelukkig hebben we weer enthousiaste leiding gevonden: Adriano Vel Tromp en Eric van Nieuwkerk. Fijn dat jullie het willen overnemen en veel zegen en plezier bij de GMG!

COLLECTE
Tijdens de GMG houden we altijd een collecte. .
Vanaf volgend seizoen is de helft van de collecte voor Menno en Renate Venderbos.
Groetjes van de kinderen en de leiding: Diana, Eefke, Corline, Rick, Adriano, Erik, Elise en Jolanda Sterrenburg

Seizoen 2016-2017

Startzondag

Bij de GMG ontstond het idee om een keer een film te maken, het leek ons leuk om een Bijbelverhaal na te spelen. We besloten om een verhaal uit de Bijbel naar het heden toe te halen met een heel actueel thema.
De kinderen hebben het verhaal zelf bedacht, gebaseerd op de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. We hebben dit in het voorjaar van 2015 gemaakt.
Geniet van het resultaat en luister goed naar de boodschap die de kinderen hiermee wil vertellen.....

(publicatie 25 september 9.45 uur) Dit filmpje is alleen na inloggen te bekijken, link naar filmpje

Seizoen 2015-2016

Zondag 29 mei Bijbelactie vervolg:

Zondag 22 mei Bijbelactie | Zondag van de vervolgde kerk | GMG

Op zondag 22 mei is het de zondag van de vervolgde kerk. Net als vorig jaar zullen we hier in de GMG veel aandacht voor hebben. We gebruiken hiervoor het programma van Open Doors. Ook in de kerkdienst zal hier aandacht voor zijn. Na de dienst zullen we meteen onze Bijbelactie houden. Het ingezamelde geld geven wij aan Open Doors, die kopen er kinderbijbels voor. Een Bijbel kost € 3, doet u weer mee? U kunt ook met collectebonnen betalen.
Bedankt namens de kinderen!

 


 

Zondag 3 april ging het op de GMG over:

'Het is maar hoe je kijkt'

God is altijd bij ons, ook al zie je dat niet altijd. Net als bij de Emmaüsgangers. Bij de foto's in het menu GMG in het ledengedeelte is het ook maar net hoe je kijkt...... 

 


Even een update over het reilen en zeilen van Ga met God. Een flinke groep kinderen vult iedere keer het jeugdhonk en voordat wij het weten is de kerk al weer uit. Toch is er altijd tijd voor een verhaal, een spel, een quiz, een lied en een afsluitend gebed.
Afgelopen maanden hebben wij geluisterd naar een verhaal over Simson en gekeken wie het langst een zware kei met gestrekte armen voor zich uit kon houden.
Verhalen van Jezus uit het bijbelboek Marcus zijn voorbij gekomen en wij hebben een aantal zondagen geluisterd naar het het verhaal over Daniël. Na afloop van deze serie hebben wij een quiz gespeeld waarbij wij moesten zorgen uit de muil van de leeuw te blijven.
In December hebben wij zoals ieder jaar weer honderd chocolade letters ingepakt voor Jeugd met een Opdracht. Na het kerstfeest, zijn wij verder gegaan met de verhalen van Jezus op aarde.
Wij hebben gesproken over de doop aan de hand van een eigen gemaakt memory spel en hebben bij het verhaal over Jezus Koningsschap op aarde (Lucas 4) gezocht naar een verstopte kroon. Tussen alles door denken wij er af en toe aan om eens een plaatje te schieten.  

Namens de leiding van Ga met God
Eefke Vel Tromp 


Hallo allemaal, wij zijn jullie verslaggevers voor vandaag.
We hebben vandaag gedaan:
Eerst gebeden,
Gezongen,
Bijbelverhaal over: een wonder van Jezus
En een Bijbelwerkje.
Daarna zelf weten dus:
Voetbaltafel,
Sjoelen,
tekenen, of pianospelen
En we gingen Onze vader in gebarentaal oefenen.
En toen weer naar de kerk!
Vriendelijke groet, Enna en Gwendolyn!!!!!!!!!!!!!!!!!

Seizoen 2014-2015

Bijbelactie GMG

Op 31 mei, de zondag voor de vervolgde kerk, heeft de GMG hun jaarlijkse Bijbelactie gehouden. Na de dienst kon iedereen geld geven voor Bijbels. Dit geld gaan we aan stichting ' Open Doors' geven, die er kinderbijbels voor kopen. Deze zijn voor gezinnen die zelf geen Bijbel kunnen en mogen hebben.
Er is gul gegeven en daardoor kunnen er 350 Bijbels gekocht en weggegeven worden.
Iedereen heel hartelijk bedankt!

Link naar kindersite Open Doors

Voor in de kerk staat boven op een tafel 'iets' wat lijkt op een opgevouwen pop-upkaart met een bolvorm. Het is net de aarde waarop we wonen, maar het doet ook denken aan de buik van een aanstaande moeder. Met in haar buik een kindje, wat je nog niet kunt zien, maar waarvan je weet dat het komen gaat.

Met dit project "In blijde verwachting" hopen wij met de hele gemeente op weg te gaan naar het kerstfeest, de vervulling van het Gods belofte! Bij Ga met God wachten wij niet stilletjes af totdat het kerstfeest is. Nee, we gaan aan de slag! Met verhalen, liedjes en verwerkingen over de beloofde Vredevorst, vrede op aarde, de Verlosser, het goede nieuws, aan de hand van verhalen uit de bijbel.

Intussen doen we spelletjes, schrijven wij kaartjes naar gemeenteleden, oefenen wij het kerstlied en bidden we met - en voor elkaar. Groep 7 en 8 heeft op een zondag zelfs kans gezien100 chocoladeletters in te pakken voor daklozen in Amsterdam! Deze letters zijn betaald door een bijbelkring van de Bethelkerk.

De laatste zondag van dit jaar willen wij eindigen met het verhaal van Simeon en Hanna:
Wachten word beloond!!

Link naar de foto's.

Namens de leiding van Ga met God
Eefke Vel Tromp

 

Op zondagmorgen, 7 september kwamen de kinderen van de 'Ga met God groep' voor het eerst sinds de zomervakantie weer bij elkaar. Omdat er besloten was om met de groepen 5, 6, 7 en 8 en alle leiding een gezamenlijke start te maken was het jeugdhonk in de oude school behoorlijk gevuld.

Om ieders geheugen weer even 'op te frissen' werd er begonnen met een 'kennismakingsspel'. Kinderen en leiding moesten 2 kenmerken van zichzelf op een briefje schrijven, opvouwen en in een grote schaal doen. Vervolgens mocht ieder een briefje uit de schaal halen en proberen te raden welke persoon dit geschreven zou kunnen hebben. Bij zo'n eerste start hoort natuurlijk ook een traktatie. Onder het genot van een beker limonade en een lolly hebben alle kinderen meegedaan met een woordenspel. Zo vloog de tijd voorbij en kwamen de eerste ouders de kerk alweer uit. Met elkaar hebben we gedankt en gebeden voor Gods leiding in het komende seizoen. Komende zondagen hopen wij met de kinderen te gaan kijken en luisteren op welke wijze God zijn belofte nakomt in het leven van Abraham en Jakob.
Link naar de foto's.

Namens de leiding van Ga met God
Eefke Vel Tromp

 


 

 

Seizoen 2013-2014

Paasproject

In de vertellingen in de lijdenstijd gaat het er steeds om, dat Jezus op een mens kan rekenen. Hij lijkt geweldig populair en wordt juichend in Jeruzalem binnengehaald. Vele Israëlieten vinden, dat Jezus kun koning moet zijn. Maar dan komt er verzet en kan het volgen van Jezus gevaarlijk worden.

Judas is in Jezus teleurgesteld en laat Hem vallen. Hij loopt over naar de vijand. Petrus heeft grote woorden gebruikt. Hoewel hij gewaarschuwd is, valt hij in slaap in Getsemane. Hij vlucht, net als de andere leerlingen en in de nacht ontkent hij zijn band met Jezus. De leden van het Sanhedrin zijn ongelovig. Met de Schriften die de Messias aankondigen, in de hand veroordelen ze Jezus ter dood. Pilatus spreekt geen recht.

Dan is de dood voor Jezus onvermijdelijk. Jezus kiest er weliswaar zelf voor in Gods naam te lijden en te sterven, maar dat geeft degenen die daaraan bijdragen geen verontschuldiging. De wereld heeft zijn God ter verantwoording geroepen en veroordeeld. Toch wendt de HEER zijn gezicht niet af, maar geeft via het kruis nieuw leven. Aan Jezus... en aan ons.

GMG met groep 5 en 6:

Op zondag 26 januari rook het heel lekker in de school tijdens onze GMG! Ons verhaal had namelijk een lekker staartje.....!
We hebben het heel fijn op de GMG en het leek ons leuk om eens een keer wat te vertellen.
We bidden, zingen, luisteren, kletsen, quizzen, kleuren, schrijven, puzzelen en tafelvoetballen wat af!
Maar op deze zondag was het een beetje anders. Er lag al een berg appels klaar toen we de school in kwamen. Na het bidden begon Jolanda het verhaal te vertellen terwijl Wieneke druk begon de schillen. De kinderen vroegen zich af waarom, gingen we appeltaart bakken? Nee. Wedstrijd wie de langste schil kon maken? Nee. Na het verhaal zouden ze het snappen. Luisteren dan maar, naar het verhaal over de eerste zondeval. Best een bijzonder verhaal, over een pratende slang en de grote veranderingen. Na het verhaal praatten we nog even na over zonden doen. We doen het namelijk allemaal weleens, liegen of pesten. Eigenlijk zijn we net een appel, die ook weleens lelijke plekjes heeft. Zoals wij die wegsnijden, zo haalt God ook onze zonde weg door ze te vergeven als we er spijt van hebben. Maar er blijft veel lekkere appel over waar je iets lekkers van kan maken, net als dat God goede dingen met ons wil! Met elkaar hebben we toen alle appels geschild en klein gesneden (zie foto's!). Hiermee hebben we lekkere appelmoes gemaakt! Het rook en smaakte heerlijk!

Groeten van alle kinderen, Corné, Wieneke en Jolanda

 

Ga met God: Voor wie?

Zit je in groep 5,6,7 of 8 van de basisschool dan ben je van harte welkom op onze club. We gaan dan met elkaar zingen, bijbellezen, bidden en nadenken over onze God. 
Op zondag tijdens de morgendienst komen we bij elkaar in het jeugdhonk van de school
Het is de ene week voor de basisschoolgroepen 5/6 en de andere week voor 7/8. Kijk bij kerkdiensten wanneer er voor jou groep club is.

We zingen met elkaar, bidden samen en behandelen een bijbelgedeelte of thema aan de hand van de methode "Vertel het maar", hierover spreken we met elkaar of doen een spel. We sluiten af met danken en zingen

Momenteel zamelen we geld in voor Operatie Mobilisatie. De gemeente van Christus is het antwoord voor een wereld in nood. Operatie Mobilisatie wil in al haar acties, programma's en werkzaamheden samenwerken met de lokale gemeente. Samen mogen we de opdracht vervullen die Jezus gaf aan Zijn volgelingen. Het versterken en helpen stichten van gemeenten heeft een grote plek in de focus van OM-internationaal en OM-Nederland. Elke OM-er wordt vanuit een kerkelijke gemeente uitgezonden voor zijn/haar taak binnen OM.

Contactpersoon groep 5-6 Jolanda Sterrenburg

Contactpersoon groep 7-8 Jolanda Mulder