Catechisatie

Gemeente maaltijd verzorgd door catechisanten

U heeft het vast al gelezen ... op D.V. donderdagavond 22 februari a.s. organiseren onze catechisanten met elkaar een maaltijd.
Deze maaltijd is voor alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder, van de Koningskerk en de Bethelkerk en start om 18.30 uur.
Het doel van het organiseren van deze maaltijd is; het geloof handen en voeten geven. Verder is de maaltijd vooral bedoeld om met elkaar in gesprek te kunnen gaan; een ontmoeting tussen jongeren en volwassenen van onze beide gemeenten.
Die week is er geen catechisatie; alle catechisanten worden bij de maaltijd verwacht.
U komt toch ook met ons mee-eten?
U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar catecheseteam@ngk-langerak.nl  of u kunt zich inschrijven op de intekenlijst in de hal.

Hartelijke groet van het catechetenteam; Judy Sterrenburg, Lida vd Koppel, Elise Sterrenburg

Seizoen 2017-2018

"In de week na het startweekend van 23/24 september a.s. zullen de catechisaties van start gaan. Ook dit jaar zullen er weer 6 groepen zijn; zie voor de indeling het schema hieronder. Ondertussen is de startavond van de catechisaties geweest. We kijken terug op een goede avond waarop de catechisanten in overleg met elkaar en de catecheet hun avond + locatie konden kiezen. Nieuw dit jaar is de samenwerking met de Koningskerk (KK), ook wat betreft de catechisaties. We zien uit naar een goed catechisatieseizoen, samen met de jeugd en catecheten van de KK!

Het catecheseteam
Judy Sterrenburg, Lida van de Koppel en Elise Sterrenburg.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat het ons weten via jeugdraad@ngk-langerak.nl

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
Groep 1a   11/12 jr

Corien Bouw
19.00 uur
CBS Eben-Haëzer    
Nieuwpoort

Groep 1b    11/12 jr

Geke de Graaf
19.15 uur
Koningskerk

   
  Groep 2a   13/14jr

Joep Coumou
19.15 uur
Koningskerk

Groep 2b   13/14jr

Herma van der Veen   
19.00 uur
Oude School

Groep 2c   13/14jr

Edith Blom
19.00 uur
Koningskerk         

Groep 3a   15-17jr

Arjan de Hoop
19.30 uur
Oude School

Groep 3b   15-17jr

Hans Riemer
20.15 uur
Oude School

   
Groep 4   17+

Erik Klein/Hans Riemer
20.30 uur
Oude School

 

   
Groep 5
Speciaal onderwijs

Inge Stuij
18.45 uur
van Goyehof 2
Langerak

     

Geen catechese in de week die begint op: 4 december, 18 december, 25 december
1 januari en 5 maart


Groep 5 = Catechisatie – speciaal onderwijs      

Voor wie:
Er komen nu 4 jongeren van 14 t/m 20 jaar. Deze jongeren gaan naar of komen van het speciaal onderwijs en aangepast aan het niveau wordt er aan deze jongeren catechisatie gegeven.
We behandelen de methode beeldboek van geloof.nu (www.geloofnu.nl)
Deze methode is speciaal gemaakt voor deze doelgroep. Binnen de Koningskerk wordt dit, tot ieders tevredenheid, al enkele jaren gebruikt.

Wanneer:
Deze wintermaanden komen wij elke maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur bij elkaar. Met uitzondering van de schoolvakanties.

Wat doen we:
We bidden met elkaar, behandelen een hoofdstuk uit het boek/bijbel, praten erover, doen een verwerking en sluiten af met een lied. Zo leren we steeds meer over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Info: Als u denkt dat uw zoon/dochter ook voor deze catechisatie in aanmerking komt, schroom niet om dan contact op te nemen met Inge Stuij tel. 0184-602346 of email: Inge Stuij