Kringen

Overzicht kringen Koningskerk en Bethelkerk 2017-2018

We hebben elkaar nodig
Het seizoen gaat weer starten en veel van ons zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten in een kring, vereniging, bijbelstudiekring of welke naam we ook aan deze groepen geven.
Toch missen we ook een groot aantal gemeenteleden, die wellicht een drempel ervaren om te komen.
Waarom zou je naar een kring komen?

 • Heel simpel; omdat we jou missen! 
  Als gemeente zijn we als een lichaam aan elkaar gegeven. Misschien ben jij wel de hand of de voet. Zonder jou, zijn we niet compleet.
 • Je bent waardevol!
  Voor God ben jij van waarde. En dat ben jij ook voor ons. Als kring zijn we er voor jou, zoals jij van betekenis kan zijn voor de andere kringleden. Iedereen is gelijkwaardig.
 • Gemeente-zijn is meer dan de kerk.
  In de kerk krijgen we onderwijs, loven en aanbidden wij God met onze liederen, bidden we voor elkaar, etc. In een kring gaan we in gesprek met elkaar; op zoek naar toepassingen in het dagelijks leven. We delen elkaars' vreugde en verdriet en bemoedigen elkaar. Je mag groeien in je geloof en in je relatie met Jezus Christus.
 • Een veilige, vertrouwde en bemoedigende plek.
  Dat is een kring. En zo'n plek gunnen wij jou.
 • Samenwerking Koningskerk en Bethelkerk.
  De kringen zijn er voor de beide kerken.
 • Welkom!
  Je bent meer dan welkom op één van de kringen.

In de afzonderlijke submenu's hiernaast vind je een overzicht van de bestaande kringen, kijk eens wat bij jou past.

Hartelijke groet, Janko Sterrenburg, Corine Penning, Edward Dees en José Maat.