Bazaar

BAZAAR 2017

Op zaterdag 28 oktober wordt de jaarlijkse bazaar gehouden in en rond de 'oude school'. De bazaar begint om 13.30 uur en eindigt om ca. 18.30 uur. Wij hopen dat het weer een gezellige middag wordt.
Er is van alles te koop: bloemstukjes, 2e hands boeken, kaarten of kom snuffelen in de crea-hoek. Er is koffie met zelfgebakken koek of cake, er zijn heerlijke warme oliebollen, appelflappen, slaatjes en de grote frietkraam is ook weer aanwezig. Het rad draait deze middag en er zijn weer hele mooie prijzen te winnen.

Bloemschikken

In de week vóór de bazaar worden er bloemstukken gemaakt, 's avonds vanaf 19.00 uur in de school.
• Dinsdagavond 23 oktober
• Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur
• Woensdagavond 25 oktober
• Donderdagavond 26 oktober
Wij rekenen weer op de benodigde hulp en groen o.a. buxus, conifeer of andere vulmaterialen.

Heeft u nog boeken en / of tijdschriften dan kunnen deze worden ingeleverd bij familie de With
Als u cake, boterkoek, kruidkoek etc. wilt bakken, die we op de bazaar bij de koffie kunnen verkopen, wilt u dat dan doorgeven door een mailtje te sturen naar het hieronder genoemde emailadres, of een aantekening op de lijst in de hal te zetten.
Uiteraard hebben wij voor deze dag veel hulp nodig, helpt u/jij (weer) mee?
Opgeven voor hulp kan per mail graag aangeven: 1e, 2e of 3e blok, jeannette.dees@hetnet.nl 
Wij hopen jullie te ontmoeten op 28 oktober!
Gijs de Baat, Erik de Hoop, Lijda van Zessen, Wim Brokking, Jaap Zwijnen-burg, Jeannet Blonk, Thea Rietveld en Jeannette Dees

2e hands boeken

Sinds de vorige bazaar hebben wij de verkoop van tweedehands boeken, cd's en films overgenomen van de familie van Gemeren. Nu is het nooit te vroeg om iedereen er vast aan te herinneren dat boeken/cd's en films al welkom zijn. Zeker als er misschien een grote zomeropruimactie of verhui-zing op de planning staat. Spreek ons gerust aan of neem de boeken mee naar de kerk! Dan zorgen wij voor een mooie bestemming en wellicht een tweede leven.
Vriendelijke groet, Suze, Martina & Jacko de With

Op zaterdag 29 oktober 2016 hebben we voor de 25e keer de jaarlijkse bazaar gehouden.

Wij willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de 25e bazaar van afgelopen zaterdag 29 oktober 2016.

Elk jaar krijgen wij veel hulp. Bedankt alle tentbouwers, sponsors, bloemschiksters, creatievelingen, boeken verzamelaars, oliebollen bakkers, friet bakkers, helpers bij de activiteiten, bezoekers, geldtellers, opruimers enz, enz. Er is door heel veel mensen meegewerkt.
Wij zien terug op een hele gezellige bazaar met een voorlopig resultaat van ca. € 4.900,-

Tot volgend jaar op de laatste zaterdag van oktober!!

Groeten van:  Jaap Zwijnenburg, Lyda van Zessen, Thea Rietveld, Wim Brokking, Martin Mourik, Gijs de Baat, Erik de Hoop, Jeannet Blonk en Jeannette Dees,

 


 

Eén keer per jaar wordt er door de bazaarcommissie een bazaar georganiseerd. In 1992 is de bazaar voor de eerste keer georganiseerd. Door de jaren heen is de bazaar een begrip geworden. Veel gemeenteleden zijn het hele jaar druk met voorbereidingen.

Wanneer is de bazaar?
De laatste zaterdag van oktober.

Hoe laat en waar?
Van 13.30 tot 18.30 uur in de oude school.

Doelstelling:
Een gezellige gemeentemiddagdag, elkaar op een heel andere wijze ontmoeten.
Geld inzamelen voor de kerk.

Invulling bazaar:
Elk lokaal van de school en buiten een grote tent zijn gevuld met activiteiten van zeer uiteenlopende aard.
Onderdelen:

Tweede hands boeken
Bloemen kraam
Handenarbeid artikelen
Snoep scheppen
Rad van avontuur met heel veel prijzen.
Koffie, thee, limonade, friet, frikadellen en kroketten, oliebollen en appelbeignets.
Sjoelen en darten
Een lokaal met kinderactiviteiten.
En nog veel meer!
Tijdens de bazaar worden alle stands "bemand en bevrouwd" door veel gemeenteleden.