Gemeenteleven

Hier vindt u onder andere de agenda en informatie van diverse kringen en commissies. Met behulp van het menu aan de rechterzijde kunt u deze items bereiken.  Link naar Informatie over catechese en geloofsonderwijs 


40-dagentijd 2017

Het getal 40 is in de bijbel een speciaal getal. 40 is het getal van de zondvloed, van de woestijnreis van Israel. Mozes bleef 40 dagen op de berg. Ook Jezus bleef 40 dagen in de woestijn voordat Hij actief aan de slag gaat. 40 staat voor een tijd van bezinning: afzondering en inkeer.
De 40 dagen voorafgaand aan Pasen noemen we de lijdenstijd. In deze 40-dagentijd denken we aan de weg van Jezus op aarde. Hoe Hij is afgedaald en zijn leven heeft overgegeven voor ons. Het is een tijd om na te denken over wat het betekent om christen te zijn. Vaak zijn wij druk met zaken als geld, werk, bezit e.d. Het is goed om in deze tijd wat afstand te nemen en te kijken wat er in ons hart leeft en wat ons van God afhoudt. Een tijd waarin we ons over willen geven aan God. Het zijn ook 40 dagen van groei. Juist in de woestijn waar we alles achterlaten groeien we naar God.
Het thema voor de bloemenschikkingen van dit jaar is Groeien in overgave. Elke week wordt dit op een andere manier uitgewerkt. De foto's staan ook in het menu Foto's.

Groeien in dankbaarheid
Kolossenzen 2: 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid
Groeien in overgave
Psalm 31:6 In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.
 
 Groeien in liefde
2 Tessalonicensen 3:5 Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
De bijhorende foto van de schikking vindt u in het menu Foto's
Groeien in zachtmoedigheid
Mattheus 11:29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
 
Groeien in zelfbeheersing
Mattheus 4:1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.
 
Groeien in vrede
Kolossenzen 3:15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als leden van een lichaam. Wees ook dankbaar.
 
 De bloemencommissie