Foto's

GOD en VERTROUWEN
Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft Lief gehad. 1Johannes 4 : 19. De takken staan open en naar boven (op God) gericht.

Thema: Oud en Nieuw: In uw hand liggen mijn lot en mijn leven. Psalm 31: 16

Gehoorzamen aan Gods Liefde

Gods Liefde brengt redding

De bloemschikking staat in het teken van de doop.
Het grote blad symboliseert Gods trouw, veiligheid en geborgenheid.
De drie knoppen van de lelie staan voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. In die naam zullen de kinderen gedoopt worden.
De roos staat voor reinheid en zuiverheid. Voor elk kind een roos met daarom heen het gipskruid wat de gemeente symboliseert die om jullie heen staat.
De parels in het blad: de kinderen zijn als parels in Gods hand.

In de schikking zijn afbeeldingen van de doop gebruikt.
De drie witte rozen staan voor Vader, Zoon en Heilige Geest.
Verder is uitgebeeld:
God zal je sterk en krachtig maken......en toerusten met het goede, zodat je zijn wil kunt doen.

Groeien in vrede
Kolossenzen 3:15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als leden van een lichaam. Wees ook dankbaar.

Groeien in zelfbeheersing
Mattheus 4:1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.

Groeien in zachtmoedigheid
Mattheus 11:29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Groeien in liefde
2 Tessalonicensen 3:5 Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

Groeien in overgave
Psalm 31:6 In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.

Groeien in dankbaarheid
Kolossenzen 2: 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid

Eeuwigheidszondag, de bloemschikking is gemaakt n.a.v. Openbaring 22: 1-5