17 december 2017

Derde Advent

Aanvang morgendienst 9.45 uur

Voorganger ds. W. Louwerse
Ouderling van dienst Jacko de With

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Jona voert zijn opdracht uit, Jona 3

Link naar de liturgie morgendienst

Gezamenlijke avonddienst in de
Bethelkerk aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. H. de Jong

Link naar de liturgie avonddienst

1e collecte: Eredienst
2e collecte: Zending

24 december 2017

Vierde Advent

Aanvang morgendienst 9.45 uur

Voorganger ds. H. Bruins
Ouderling van dienst Jeannet Blonk-Schilt

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Jona en de wonderboom; Jona 4

Link naar de liturgie morgendienst

Gezamenlijke avonddienst in de
Bethelkerk aanvang 19.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Eredienst
2e Collecte: Kosten gebouwen

31 december 2017

Aanvang morgendienst 9.45 uur

Voorganger br. L. van Duijn
Ouderling van dienst Lijda v. Zessen- de Hoop

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Jezus is meer dan Jona; Matteüs 12:38-45

Link naar de liturgie morgendienst

1e Collecte: Eredienst
2e Collecte: Kosten gebouwen

Gezamenlijke avonddienst in de
Koningskerk aanvang 18.45 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk