29 oktober 2017

Aanvang morgendienst 9.45 uur

Voorganger ds. R. Roest

Ouderling van dienst Lijda van Zessen-de Hoop

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
De gelijkenis van het bruiloftsmaal, Matteus 21: 1-14

Link naar de liturgie morgendienst

Gezamenlijke avonddienst in de
Bethelkerk aanvang 18.30 uur

Impact Jeugdienst

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e collecte: Eredienst
2e collecte: Diaconie 

1 november 2017

Dankdag voor gewas en arbeid

Middagdienst voor kinderen
Aanvang  14.30 uur in de Koningskerk

Voorganger ds. J.H. Riemer
Thema: Blij verrast, Handelingen 8: 26-39

Link naar de liturgie middagdienst

Aanvang avonddienst 19.30 uur
in de Bethelkerk

Voorganger ds. T. Viezee

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte in beide diensten: diaconaal doel

5 november 2017

Aanvang morgendienst 9.45 uur

Voorganger zr. H. van der Veen
Ouderling van dienst Jan van Middelkoop

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Jezus ontmoet Zacheüs; Lucas 19: 1-10

Link naar de liturgie morgendienst

1e collecte: Eredienst
2e collecte: Diaconie

Gezamenlijke avonddienst in de
Koningskerk aanvang 18.45 uur

Voorganger ds. J.J. Meijer

Link naar de liturgie avonddienst

1e collecte: Theologische Universiteit
2e collecte: Kerk

12 november 2017

Aanvang morgendienst 9.45 uur

Voorganger ds. J. Bouma
Ouderling van dienst Janko Sterrenburg

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
De gelijkenis van de wijnbouwers;Lucas 20: 9-19

Link naar de liturgie morgendienst

Aanvang avonddienst 18.30 uur

Voorganger ds. R. Roest

Link naar de liturgie avonddienst

1e collecte: Eredienst
2e collecte: Kosten gebouwen