Welkom bij NGK Langerak

Samenwerking met de Koningskerk

Er is een samenwerking tussen de GKv-gemeente te Langerak en de NGK-gemeente te Langerak.
Samen hebben we de missie 'om als gereformeerde kerken die leven in de vrijheid van Gods genade en één zijn door de liefde van Jezus, in Nieuwpoort, Langerak en omgeving te getuigen van Jezus' liefde, elkaar met vertrouwen op te bouwen in geloof en samen God te verheerlijken'.
Als visie zien we 'één aanstekelijke gereformeerde kerk die op meerdere locaties samenkomt, een gemeente die leeft vanuit de genade, elkaar liefheeft en zich dienstbaar in de wereld opstelt'.
Onderdeel van onze samenwerking is dat we veel gezamenlijke kerkdiensten hebben. Hoe dat er uitziet vertellen we hierna. Voor de concrete data en tijden van de kerkdiensten verwijzen we naar het overzicht op deze website.
Adresgegevens:
> GKv 'Koningskerk', Julianastraat 88, 2967 EG Langerak // website www.langerak.gkv.nl 
> NGK 'Bethelkerk', Lekdijk 82a, 2968 GA Waal // website www.ngk-langerak.nl 


Afspraken gezamenlijke diensten Bethelkerk en Koningskerk

Periode september-december 2017
In de periode september tot en met december 2017 hebben we gemiddeld om de 2 weken een gezamenlijke avonddienst: telkens wisselend kerkgebouw met de eigen aanvangstijd. Zie voor de concrete data en tijden van de kerkdiensten deze website.

Per 1 januari 2018 elke zondag 18.30 uur gezamenlijk dienst
Vanaf 1 januari 2018 houden de Bethelkerk en de Koningskerk alle zondagse avonddiensten gezamenlijk.
De begintijd van deze diensten wordt dan altijd 18.30 uur.
- In de even maanden worden de diensten gehouden in de Bethelkerk (= februari, april, juni, augustus, oktober, december).
- In de oneven maanden worden de diensten gehouden in de Koningskerk (= januari, maart, mei, juli, september, november).

Eerdere afspraken die blijven gelden...
Los van het besluit over de gezamenlijke avonddiensten, enkele eerdere afspraken blijven gelden. Het gaat om de gezamenlijke diensten:
• gedurende de zomervakantie (15 juli t/m 26 augustus 2018)
     - morgendienst in de Bethelkerk aanvang 09.30 uur
     - avonddienst in de Koningskerk aanvang 18.30 uur
• op biddag en dankdag speciaal met kinderen 14.30 uur Koningskerk; avonddienst 19.30 uur Bethelkerk
• op Hemelvaartsdag 9.30 uur in de Koningskerk

Vijf maal per jaar viering Heilig Avondmaal
Met ingang van 2018 vieren beide kerkelijke gemeenten 5 maal per jaar het Heilig Avondmaal.
En dat in beginsel elke tweede zondag van de even maanden (uitgezonderd de maand augustus).
- van de 5 vieringen is er in ieder geval één op de zondag voor Pasen
- de viering in de morgendienst is in elke kerk afzonderlijk.
- de viering in de avonddienst is gezamenlijk in de Bethelkerk.

Nieuws

Komende dienst

 • 29 oktober 2017

  Aanvang morgendienst 9.45 uur

  Voorganger ds. R. Roest

  Ouderling van dienst Lijda van Zessen-de Hoop

  Bijbelklas groep 1-4
  Ga met God groep 5-6
  De gelijkenis van het bruiloftsmaal, Matteus 21: 1-14

  Link naar de liturgie morgendienst

  Gezamenlijke avonddienst in de
  Bethelkerk aanvang 18.30 uur

  Impact Jeugdienst

  Voorganger ds. J.H. Riemer

  Link naar de liturgie avonddienst

  1e collecte: Eredienst
  2e collecte: Diaconie 

 • 1 november 2017

  Dankdag voor gewas en arbeid

  Middagdienst voor kinderen
  Aanvang  14.30 uur in de Koningskerk

  Voorganger ds. J.H. Riemer
  Thema: Blij verrast, Handelingen 8: 26-39

  Link naar de liturgie middagdienst

  Aanvang avonddienst 19.30 uur
  in de Bethelkerk

  Voorganger ds. T. Viezee

  Link naar de liturgie avonddienst

  Collecte in beide diensten: diaconaal doel

 • 5 november 2017

  Aanvang morgendienst 9.45 uur

  Voorganger zr. H. van der Veen
  Ouderling van dienst Jan van Middelkoop

  Bijbelklas groep 1-4
  Ga met God groep 7-8
  Jezus ontmoet Zacheüs; Lucas 19: 1-10

  Link naar de liturgie morgendienst

  1e collecte: Eredienst
  2e collecte: Diaconie

  Gezamenlijke avonddienst in de
  Koningskerk aanvang 18.45 uur

  Voorganger ds. J.J. Meijer

  Link naar de liturgie avonddienst

  1e collecte: Theologische Universiteit
  2e collecte: Kerk

 • 12 november 2017

  Aanvang morgendienst 9.45 uur

  Voorganger ds. J. Bouma
  Ouderling van dienst Janko Sterrenburg

  Bijbelklas groep 1-4
  Ga met God groep 5-6
  De gelijkenis van de wijnbouwers;Lucas 20: 9-19

  Link naar de liturgie morgendienst

  Aanvang avonddienst 18.30 uur

  Voorganger ds. R. Roest

  Link naar de liturgie avonddienst

  1e collecte: Eredienst
  2e collecte: Kosten gebouwen