Intern vertrouwenspersoon

De kerk een veilige plaats

Voor wie is de intern vertrouwenspersoon ingesteld?
De intern vertrouwenspersoon (IVP'er) kunnen worden benaderd door leden of ex-leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Langerak en door leden of ex-leden van de regiokerken (CGK, GKV, NGK,vGKN).
De intern vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iemand die seksueel misbruik wil melden, zijn of haar verhaal kwijt wil of signalen bespreekbaar wil maken.
Dat kan gebeurd zijn door iemand die binnen de gemeente een functie bekleedt of bekleed heeft, en zich tijdens het uitoefenen van deze functie aan seksueel misbruik schuldig heeft gemaakt.
Maar ongeacht de functie van een gemeentelid, kan het voorkomen dat iemands integriteit geschonden wordt of grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt bij gemeenteleden. Ook dan is de intern vertrouwenspersoon aanspreekpunt.

Wat is de taak van de intern vertrouwenspersonen?
De intern vertrouwenspersoon is er om mensen met een melding eerste opvang en begeleiding te verlenen. Een luisterend oor is dan belangrijk. Voor slachtoffers is de situatie vaak erg verwarrend. Het is van belang de feiten goed helder te krijgen zodat je ook weet welke vervolgstappen je kunt zetten. De vertrouwenspersoon kan hierin helpen, advies geven en doorverwijzen naar eventuele hulpverlening.

De Bethelkerk werkt nauw samen met de Koningskerk. Er zijn drie vertrouwenspersonen. Wie contact zoekt mag zich vrij voelen degene te kiezen bij wie hij of zij zich het meest veilig voelt.

Arjan Kraijo tel. 06 24231867 e-mail:arjankraijo@hotmail.com 

'Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties'
Een gemeentelid kan ook anoniem contact opnemen met het 'Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties', kortweg het Meldpunt. Dat is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Kijk op: www.meldpuntmisbruik.nl  of mail naar: info@meldpuntmisbruik.nl
U kunt ook bellen:
- Meldpunt - Vertrouwenspersoon: 06 81 08 01 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)
- Meldpunt - Preventie en voorlichting: 06 20 05 44 52 (di-vrij 9.00 – 17.00)

                  

            Arjan Kraijo