Leden in actie

Aangemaakt om acties van gemeenteleden onder de aandacht te brengen in een categorieblog

Vrijwilligerswerk Thessaloniki

'Ik wou dat ik kon toveren.
Dan toverde ik een glimlach op je gezicht.
Maakte ik je zware dagen licht.
Tekende ik de zon boven je hoofd.
Sprak ik een spreuk die de pijn verdooft.'
(Afkomstig van: Lief Leven)

Vorig jaar was ik, Martina, met kerst in een vluchtelingenkamp in Lesbos. Het verdriet, de wanhoop en de mensonterende situaties daar zal ik nooit vergeten. Daarom wil ik heel graag iets blijven doen voor vluchtelingen die het moeilijk hebben.
Van 23 februari tot 2 maart ben ik van plan mee te gaan met de organisaties Livingstone en stichting Gave naar Thessaloniki in Griekenland om vluchtelingengezinnen te bemoedigen. Dit zullen we o.a. doen door kleding te sorteren, voedsel uit te delen, kinderopvang te regelen en activiteiten voor hen te organiseren.
Wilt u/ wil jij voor dit project bidden? Zodat de vluchtelingen zich gezien en geliefd mogen voelen en hoop en kracht mogen ontvangen en
Wilt u/ wil jij me misschien ondersteunen in de vorm van een gift om deel te kunnen nemen? Dit kunt u doen op mijn crowdfunding- pagina.

Alvast heel erg bedankt hiervoor! 
Martina de With

Uitzending naar Albanië

Wij (Menno en Renate Venderbos) hebben groen licht gekregen van OM Albanië! Vanaf eind januari 2017 hopen we voor twee jaar af te reizen naar Albanië. We sluiten ons aan bij het lokale OM team in Dürres. Dit team focust zich momenteel op zorg en activiteiten voor gehandicapte kinderen. In Albanië is weinig vangnet voor deze kwetsbare groep en hun familie. Op deze manier wil het team iets uitstralen van de liefde van Jezus.
Om uitzending naar Albanië mogelijk te maken, zijn wij deze periode financieel afhankelijk van giften.
Inmiddels staat ook onze website online: www.viadurres.wordpress.com Hier kunt u meer informatie vinden inclusief foto-en filmmateriaal. We plaatsen hier regelmatig nieuwe informatie.
In eerste instantie gaan we hierin meedraaien. Door tijd en energie in deze kinderen te steken hopen we te laten zien dat ze van waarde zijn, iets wat niet vanzelfsprekend is in deze samenleving. Verder is het een goede manier om onze draai te vinden in Albanië en de taal sneller onder de knie te krijgen.
Op lange termijn willen we ons gaan focussen op jeugd- en kinderwerk. Denk hierbij aan het opzetten van een kinderclub en jeugdactiviteiten, waarin geprobeerd wordt de jongeren te bereiken met het evangelie. Om uitzending naar Albanië mogelijk te maken, zijn wij deze periode financieel afhankelijk van giften.

Groeten, Menno en Renate Venderbos

Vrijwilligerswerk op Lesbos

Lieve gemeenteleden,
In de kerstvakantie hoop ik met de organisatie Livingstone mee te gaan naar het vluchtelingenkamp Moria in Lesbos, Griekenland. Van 23 december tot 6 januari wil ik daar mee gaan helpen met praktische dingen, zoals voedsel/kleding uitdelen en allerlei andere werkzaamheden om de situatie voor deze vluchtelingen hopelijk iets minder uitzichtloos te maken. Graag wil ik juist met de kerstdagen iets van het licht van de geboorte van Jezus uitstralen op een plek waar het zo donker en hopeloos lijkt.
Mijn levensmotto is: -Be the change you want to see-. Waar ik zo naar verlang is dat er voor deze mensen een nieuwe en betere toekomst in het verschiet ligt en in deze twee weken hoop ik daar een klein beetje aan bij te mogen dragen. Wilt u/jij mij helpen dit mogelijk te maken door voor mij te bidden en mij misschien te ondersteunen met een gift?
Dit kan door een geldbedrag te doneren op mijn Crowdfunding:
https://ikdoemee.lst.nl/2017-kerst-in-lesbos/  of door me persoonlijk te be-naderen.
Met vriendelijke groet, Martina de With