Kringen

Seizoen 2018 - 2019

| Bijeenkomst kringen, verenigingen, Bijbelgroepen, etc. |

Het afgelopen seizoen hebben we in de kerkbladen een aantal kringen van dichtbij bekeken. De komende maanden gaan wij hiermee verder.
Ook hebben we het afgelopen seizoen een kleine enquête onder de kringen gehouden. Hieruit kwam onder meer naar voren dat een bijeenkomst aan het begin van het seizoen op prijs wordt gesteld.

Op dinsdagavond 18 september in de Oude School naast de Bethelkerk wordt er een bijeenkomst gehouden m.b.t. Kringen, Verenigingen, Bijbelgroepen, etc. Om 19.45 uur is er koffie en we willen om 20:00 uur beginnen.

Alle kringleiders/voorzitters (Bethel- Koningskerk) en iedereen die geïnteresseerd is, zijn van harte welkom

Thema: 'Wat maakt een kring succesvol?'

Ja, wat maakt een kring, vereniging, bijbelgroep, etc. succesvol? Wellicht komen er een aantal woorden bij jou naar boven.

Deze avond neemt ds. Hans Vel Tromp ons mee rondom het thema van deze avond. Daar valt het nodige over te vertellen. Want wat willen we nu eigenlijk met onze kring, vereniging, etc. bereiken? Lukt dat ook? Op deze avond hopen we jou handvatten mee te geven om er een succesvol kring-seizoen van te maken. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

Ben je kringleider of voorzitter van een vereniging of bijbelgroep? Dan is deze avond voor jou bedoeld. Ook is iedere geïnteresseerde van harte wel-kom. Het is namelijk zeker van toegevoegde waarde als niet uitsluitend kringleiders of voorzitters aanwezig zijn. Ga goed van start en kom met een aantal van je kring, vereniging of bijbelgroep naar deze avond.

Graag tot 18 september en bij deze alvast hele mooie, gezegende avonden toegewenst.

Hartelijke groet, Corine Penning, José Maat, Hans Vel Tromp, Edward Dees en Janko Sterrenburg


 

Overzicht kringen Koningskerk en Bethelkerk 2017-2018

We hebben elkaar nodig
Het seizoen gaat weer starten en veel van ons zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten in een kring, vereniging, bijbelstudiekring of welke naam we ook aan deze groepen geven.
Toch missen we ook een groot aantal gemeenteleden, die wellicht een drempel ervaren om te komen.
Waarom zou je naar een kring komen?

 • Heel simpel; omdat we jou missen! 
  Als gemeente zijn we als een lichaam aan elkaar gegeven. Misschien ben jij wel de hand of de voet. Zonder jou, zijn we niet compleet.
 • Je bent waardevol!
  Voor God ben jij van waarde. En dat ben jij ook voor ons. Als kring zijn we er voor jou, zoals jij van betekenis kan zijn voor de andere kringleden. Iedereen is gelijkwaardig.
 • Gemeente-zijn is meer dan de kerk.
  In de kerk krijgen we onderwijs, loven en aanbidden wij God met onze liederen, bidden we voor elkaar, etc. In een kring gaan we in gesprek met elkaar; op zoek naar toepassingen in het dagelijks leven. We delen elkaars' vreugde en verdriet en bemoedigen elkaar. Je mag groeien in je geloof en in je relatie met Jezus Christus.
 • Een veilige, vertrouwde en bemoedigende plek.
  Dat is een kring. En zo'n plek gunnen wij jou.
 • Samenwerking Koningskerk en Bethelkerk.
  De kringen zijn er voor de beide kerken.
 • Welkom!
  Je bent meer dan welkom op één van de kringen.

In de afzonderlijke submenu's hiernaast vind je een overzicht van de bestaande kringen, kijk eens wat bij jou past.

Hartelijke groet, Janko Sterrenburg, Corine Penning, Edward Dees en José Maat.