Bazaar

BAZAAR 2019

Op zaterdag 26 oktober wordt de jaarlijkse bazaar gehouden in en rond de ‘oude school’. De bazaar begint om 13.30 uur en eindigt om ca. 18.30 uur. Wij hopen dat het weer een gezellige middag wordt.

Er is van alles te koop: bloemstukjes, 2e hands boeken, kaarten of kom snuffelen in de crea-hoek. Er is koffie met zelfgebakken koek of cake, de grote frietkraam is ook weer aanwezig. Het rad draait deze middag en er zijn weer hele mooie prijzen te winnen.
Bloemschikken
De week vóór de bazaar worden er bloemstukken gemaakt, wij rekenen weer op de benodigde hulp en groen o.a. buxus, conifeer of andere vulmaterialen.
• Dinsdagavond 22 oktober
• Woensdag 23 oktober vanaf 14.00 uur
• Woensdagavond 23 oktober
• Donderdagavond 24 oktober
Wij rekenen weer op de benodigde hulp en groen o.a. buxus, conifeer of andere vulmaterialen, loop gewoon eens binnen op één van de genoemde data.
Deze informatie vindt u ook in de agenda van de website.
Boeken
Heeft u nog boeken en/of tijdschriften dan kunnen deze worden ingeleverd bij familie de With.
Als u cake, boterkoek, kruidkoek etc. wilt bakken, die we op de bazaar bij de koffie kunnen verkopen, wilt u dat dan doorgeven door een mailtje te sturen naar het hieronder genoemde emailadres, of een aantekening op de lijst in de hal te zetten.
Uiteraard hebben wij voor deze dag veel hulp nodig, helpt u/jij (weer) mee?
Opgeven voor hulp kan per mail graag aangeven: 1e, 2e of 3e blok jeannette.dees@hetnet.nl of zet je naam op de lijst die in de hal hangt. In verband met het maken van de planning is het fijn wanneer u zich aanmeld vóór 15 oktober.
Wij hopen jullie te ontmoeten op 26 oktober!

Gijs de Baat, Erik de Hoop, Lijda van Zessen, Wim Brokking, Jaap Zwijnenburg, Jeannet Blonk, Thea Rietveld en Jeannette Dees

2e hands boeken

Boeken/cd's en films zijn altijd welkom. Zeker als er misschien een grote zomeropruimactie of verhuizing op de planning staat. Spreek ons gerust aan of neem de boeken mee naar de kerk! Dan zorgen wij voor een mooie bestemming en wellicht een tweede leven.
Vriendelijke groet, Suze en  Martina de With

Zaterdag 29 oktober 2016 hebben we voor de 25e keer de jaarlijkse bazaar gehouden.

Eén keer per jaar wordt er door de bazaarcommissie een bazaar georganiseerd. In 1992 is de bazaar voor de eerste keer georganiseerd. Door de jaren heen is de bazaar een begrip geworden. Veel gemeenteleden zijn het hele jaar druk met voorbereidingen.

Wanneer is de bazaar?
De laatste zaterdag van oktober.

Hoe laat en waar?
Van 13.30 tot 18.30 uur in de oude school.

Doelstelling:
Een gezellige gemeentemiddagdag, elkaar op een heel andere wijze ontmoeten.
Geld inzamelen voor de kerk.

Invulling bazaar:
Elk lokaal van de school en buiten een grote tent zijn gevuld met activiteiten van zeer uiteenlopende aard.
Onderdelen:

Tweede hands boeken
Bloemen kraam
Handenarbeid artikelen
Snoep scheppen
Rad van avontuur met heel veel prijzen.
Koffie, thee, limonade, friet, frikadellen en kroketten, oliebollen en appelbeignets.
Sjoelen en darten
Een lokaal met kinderactiviteiten.
En nog veel meer!
Tijdens de bazaar worden alle stands "bemand en bevrouwd" door veel gemeenteleden.