Foto's

40dagentijd. Deze bloemschikking vertelt iets over Jezus die de geldwisselaars en handelaren uit de tempel jaagt. De fel gekleurde bloemen staan symbool voor de felle woorden die Jezus gebruikt. Aan de andere kant staan witte tulpen in het mos, zij stralen rust uit en vertellen over een plaats van gebed.

40dagentijd Jezus rijdt Jerusalem binnen op een ezel. Er wordt geroepen en gejuicht. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. De komst van de koning brengt zegen mee voor de mensen…, alleen anders dan verwacht. Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als zegenende handen

Vierde advent Johannes, een levend teken. We zien witte rozen als teken van reinheid waartoe Johannes oproept. Links van de schikking zien we scherven die de gebrokenheid weer geven. Rechts zien we een rij witte stenen. Johannes doet de oproep om de weg van de Here recht te maken.

Derde Advent. Elisabeth deelt in geloof. We zien twee bloemen die naar elkaar toebuigen als teken van de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De rode bloemen staan ook in deze schikking voor het vervuld worden van de Heilige Geest.

Eerste Advent: Als Zacharias zijn stem weer terug krijgt zingt hij een uitbundig lied. Hij wordt vervult van de Heilige Geest. De witte en rode bloemen staan symbool voor de liefde van God en de Geest waarmee Zacharias vervuld werd. De scherven geven de gebrokenheid van de wereld weer. Het groen in de schikking staat symbool voor Gods trouw.

Oranje is de kleur van het vuur, de duif staat voor de Heilige Geest, uit de bol komen 9 vruchten van de Geest n.a.v. Handelingen 2 en Galaten 5.