15 december 2019

3e Advent

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. H. Bruins
Ouderling van dienst Jeannet Blonk-Schilt

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Micha 6: 1-8
De gerechtigheid van de HEER

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

Impactdienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte: Timon