3 november 2019

Morgendienst in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Ontmoetingsdienst

Voorganger ds. J.H. Riemer
Ouderling van dienst Michiel van Atten

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
1 Samuel 11
Saul bevrijdt Jabes

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Predikantenopleiding
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk