6 oktober 2019

Morgendienst in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Ontmoetingsdienst

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Janny Roest

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
1 Samuel 4
De Filistijnen veroveren de ark van de HEER

Link naar liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Kosten gebouwen
2e Collecte: Eredienst