29 september 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger Ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Leo van de Koppel

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep  5-6
1 Samuel 3
De HEER roept Samuël

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diverse evangelisatie acties
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger Ds. S.M. Alserda

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk