22 september 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. M. Janssens
Ouderling van dienst Betty van Dam-Bronsveld

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
1 Samuël 2:11-36
Eli’s zonen leven slecht

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: OM Menno en Renate
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. Z. van Hijum

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk