25 augustus 2019

Morgendienst in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Voorganger br. J.B. de Jong
Ouderling van dienst Marian de Baat-de Bie

Bijbelklas groep 1-4
Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4
Met Christus gestorven en opgestaan

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Nederlandse Patiënten Vereniging
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Nederlandse Patiënten Vereniging
2e Collecte: Kerk