18 augustus 2019

Morgendienst in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Voorganger zr. A. Beuving-Amelink
Ouderling van dienst Jeannet Blonk-Schilt

Bijbelklas groep 1-4
Kolossenzen 1:24-2:3
Lijden voor Christus

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Kosten gebouwen
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J. Janssen

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk