30 juni 2019

Gezamenlijke Otmoetingsdienst
aanvang 9.30 uur in de Bethelkerk

Voorgangers ds. J.G. Vel Tromp en ds. J.H. Riemer

Ouderling van dienst Theo Haak

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Lucas 9:51-62
Jezus volgen

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

IMPACTdienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Stichting Chris
2e Collecte: Eredienst