16 juni 2019

Viering Heilig avondmaal

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Janny Roest

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Johannes 3:1-21
Opnieuw geboren (nadruk vs. 1-16)

Link naar de liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. B. Eikelboom

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte aan tafel: Open Doors
Collecte: Eredienst