2 juni 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. ...
Ouderling van dienst Gerard de Hoop

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Johannes 15:18-27
Gehaat vanwege Jezus

Link naar de liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. ...

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Kosten gebouwen
2e Collecte: Eredienst