30 mei 2019

Hemelvaartsdag

Gezamenlijke morgendienst
in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. D. Timmerman
Ouderling van dienst Lijda van Zessen- de Hoop

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

Link naar de liturgie morgendienst