26 mei 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. H. Bruins
Ouderling van dienst Jeannet Blonk-Schilt

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Johannes 14:15-31
Een andere Trooster dan Jezus

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

Link naar de liturgie morgendienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. A.J. Holsappel

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk