5 mei 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Erik Klein

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Genesis 13Abram en Lot gaan uit elkaar

1e Collecte: Diverse evangelisatie acties
2e Collecte: Eredienst

Link naar de liturgie morgendienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. Ds. A.O. Reitsema

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk