7 april 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Teunis Jacob Slob

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Lucas 23:26-32
Simon van Cyrene

Link naar de liturgie morgendienst

Impactdienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst